CONCEPTUL DE PREVNIRE IN ACTIVITATEA ORGANELOR MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

CUPRINS
  Capitolul 1.
  Teoria generală a prevenirii criminalităţii
  1.1. Prezentare generală
  1.2. Factori favorizanţi ai delincvenţei - perspectiva ONU
  1.3.Prevenirea socială
  1.4. Prevenirea situaţională
  1.5. Dependenţa strategiilor de prevenire şi descurajare  a  delincvenţei
de teoriile utilizate
  1.5.1 Abordări conceptuale ale acţiunilor preventive
  1.5.2.Repere pentru conceptualizarea  şi  operaţionalizarea  descurajării
delincvenţei
  1.5.3 Controlul social- mijloc de prevenţie şi descurajare a delincvenţei
  1.6.  Formele  controlului   social   în   prevenirea   şi   descurajarea
delincvenţei
  1.6.1.    Mijloacele    controlului    social    pentru     monitorizarea
comportamentelor indizerabile social
  Capitolul 2
  Costurile criminalităţii
  2.1. Preocupari europene
  2.2. America Latină - Studiu de caz
  2.3. Tipuri de costuri ale criminalităţii
  Capitolul 3
  Tipuri acţionale ale prevenirii
  3.1. Nivele de ierarhizare
  3.1.1. Nivelul individual
  3.1.2. Nivelul familial
  3.2. Prevenţia secundară
  3.3. Prevenţia terţiară
  3.4. Modalităţi de acţiune
  Capitolul 4
  Poliţia şi conceptul “toleranţa zero”
  4.1. Definiţie conceptuală
  4.2. Arii de aplicare
  4.3. Folosirea conceptului “toleranţa zero”
  4.4. Opinii critice
  Capitolul 5
  Noţiunea de răspuns proactiv şi procuparile forurilor internaţionale
  5.1. Noţiunea de răspuns colectiv proactiv de prevenire a criminalităţii
  5.2. Focalizarea spre criminalitatea urbană şi resursele de  prevenire  a
criminalității
  5.3. Dezvoltarea cooperării internaționale în prevenirea criminalităţii.
  5.4.   Centre   internaţionale   de   coordonare    privind    combaterea
criminalităţii
  5.5. Organizaţii non-guvernamentale
  5.6. Centre de studii şi cercetări
  5.7. Caracteristici ale cercetării prevenirii criminalității
  5.8. Reţeaua europeană de  prevenire  a  criminalităţii  (European  crime
Prevention Network – EUCPN). Programe de lucru, principii şi teme.
  5.9. Strategii naţionale de prevenire a criminalităţii.
  Capitolul 6
  Prevenirea în câteva ţări europene. Studiu comparativ
  6.1. Austria
  6.2. Belgia.
  6.3. Republica Cehă.
  6.4. Danemarca
  6.5. Germania
  6.6. Estonia
  6.7. Franţa
  6.8. Italia
  6.9. Cipru
  6.10. Grecia
  6.11. Marea Britanie
  6.12. Suedia
  6.13. Finlanda
  6.14. Irlanda
  6.15. Portugalia
  6.16. Olanda
  6.17. Slovenia
  6.18. Croaţia
  6.19. Concluzii
  Capitolul 7
  Strategia naţională de prevenire a criminalităţii pe perioada 2005-2007
  7.1. Premise
  7.2. Principii
  7.3. Concept
  7.4. Obiective
  7.4.1. Obiective generale
  7.5. Acţiuni
  7.5.1. Prevenirea primară
  7.5.2. Prevenirea secundară
  7.5.3. Prevenirea terţiară
  7.6. Cadrul strategic şi metodologia de lucru
  7.7. Domenii prioritare ale actualei strategii:
  7.8. Mecanisme de evaluare
  7.8.1. Evaluări interne
  7.8.2. Evaluări independente
  Capitolul 8
  Implicarea Ministerului Administratiei  şi  Internelor  în  acţiunile  de
prevenire
  8.1. Consideraţii generale
  8.2. Riscuri şi ameninţări la adresa ordinii şi sigurantei publice
  8.2.1. Factori de risc din mediul intern
  8.2.2. Factori de risc din mediul internaţional
  8.3. Scopul, direcţiile de acţiune şi principiile strategiei de realizare
a ordinii şi siguranţei publice
  8.4. Principiile de realizare a ordinii şi siguraţei publice
  8.4.1. Principiul legalităţii.
  8.4.2. Principiul teritorial şi al mobilităţii forţelor.
  8.4.3. Principiul prevenirii acţiunilor
  8.4.4. Principiul operabilităţii şi interoperabilităţii
  8.4.5. Principiul nediscriminarii
  8.4.6. Principiul evitării surprinderii
  8.4.7.Principiul, suficienţei, gradualităţii şi proportionalităţii
  8.4.8. Principiul colaborării permanente cu comunitatea.
  8.4.9. Principiul inviolabilităţii persoanei
  8.4.10. Principiul intervenţiei specializate şi cooperarii.
  8.4.11. Principiul conducerii unitare
  8.5. Structura, atribuţiile şi pregatirea forţelor de ordine publică
  8.6. Organizarea activităţilor de  ordine  şi  siguranţă  publică  pentru
menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice.
  8.7. Atribuţiile forţelor de ordine şi siguranţă publică
  8.7.1. In timp de pace:
  8.7.2. Pe timpul stării de urgenţă şi al stării de asediu:
  8.8.  Delimitări  conceptuale  privind  atribuţiile  şi  competentele  în
domeniul ordinii şi siguranţei publice
     1. Atribuţiile Poliţiei Române şi Jandarmeriei Române
  8.9. Pregătirea forţelor de ordine şi siguranţă publică
  8.10. Conducerea forţelor de ordine publică
  8.11. Conducerea forţelor de  ordine  publică  pe  timpul  acţiunilor  şi
misiunilor
  8.12. Cooperarea forţelor care participă la asigurarea ordinii publice
  8.13. Resursele destinate asigurării ordinii publice
  8.14. Măsuri de implementare a strategiei
  Capitolul 9
  Consideraţii privind reevaluarea  principiului  prevenirii  în  munca  de
poliţie
  9.1. Poliţia şi prevenirea – reevaluarea unui important principiu.
  9.2. Schimbări de perceptie a acţiunilor poliţieneşti.
  9.3. Schimbări la nivel structural
  9.4. Modificări ale mediului în care operează poliţia.
  Capitolul 10
  Responsabilitatea  şi  transparenţa  în  activitatea  de   prevenire   şi
combatere a criminalităţii
  Capitolul 11
  Metode aplicate în desfăşurarea activităţii de prevenire
  11.1. Crime Mapping
  11.2. Programul CompStat
  11.2.1. Operaţionalizare prin CompStat
  11.2.1.1. Raport săptămânal
1 Analize şi schimb eficient de informaţii
  11.3.  Evaluarea  profilului  profesional,  acţional  şi  managerial   al
comandanţilor.
  11.4. Intruniri pentru stabilirea strategiilor de prevenire şi  combatere
a criminalităţii (Crime strategy meetings).
  11.5. Avantaje şi critici privind implementarea programelor  CompStat  şi
Mapping Crime
  Capitolul 12
  Violenţa şi delincvenţa juvenilă.
    1. Importanţa grupului pentru delincvenţa juvenilă
         2. Condiţiile care favorizează  formarea  grupului  delincvent  la
            tineri
         3. Importanţa factorilor familiali.
  12.4. Modelele parentale sociopate.
  12.5. Factorii socioculturali.
  Capitolul 13
  Violenţa pe stadioane
  13.1. Primele rapoarte
  13.2. Viziunea marxistă
  13.3. Subcultura agresivităţii
  13.4. Amplificarea media
  13.5. Părerea fanilor
  13.6. Şcoala de la Leicester
  Capitolul 14
  Violenţa cu folosirea armelor
     1. Unde am ajuns?
     2. Ce-i de făcut?
     3. Avem o armă; cum procedăm?
     4. Economia înarmării pentru începători
     5. Dacă se înarmează şi răufăcătorii?
     6. Cum rămâne cu nebunii?
     7. Concluzie
  Capitolul 15
  Violenţa stradală
  15.1. Forme ale violenţei stradale
  15.2. Cauzele violenţei stradale
  15.3. Motivarea infracţiunii
  15.4. Caracteristicile violenţei stradale:
  15.5. Măsuri de prevenire
  15.6. Penalitatea
  Capitolul 16
  Folosirea forţei ca principiu activ al intervenţiei forţelor cu atribuţii
in menţinerea ordinii publice
  16.1. Consideraţii generale
  16.2. O realitate îngrijoratoare
  16.3. Direcţii de acţiune
  16.4. Reacţiile Curţii Europene pentru Drepturile Omului
  Capitolul 17
  Concluzii şi propuneri de lege ferenda
  17. 1. Concluzii
  17.2. Propunere de lege ferenda: Consiliul Naţional pentru Prevenirea  şi
Combaterea Criminalităţii şi Asigurarea Siguranţei Publice
  ANEXE
  Anexa 1 : Rata criminalităţii internaţionale
  Anexa 2: Compoziţia Comisiei ONU pentru Prevenirea  Criminalității  la  1
ianuarie 2009
  BIBLIOGRAFIE
  390 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu