Procedura divortului

      CUPRINS
NOŢIUNI INTRODUCTIVE
CAPITOLUL I
CĂSĂTORIA
     1. NOŢIUNEA DE CĂSĂTORIE. CONDIŢII DE FOND ŞI DE FORMĂ. IMPEDIMENTE
      2. CĂSĂTORIA ÎN VECHIUL DREPT ROMÂNESC
      3. CĂSĂTORIA ÎN DREPTUL ROMÂNESC ACTUAL
CAPITOLUL II
DIVORŢUL
      1. DISTINCŢIA ÎNTRE  ÎNCETAREA SI DESFACEREA CĂSĂTORIE
      2. DESFACEREA CĂSĂTORIEI
      3. DIVORŢUL PRIN ACORDUL PARŢILOR. PROCEDURĂ. ASPECTE
      4. CONDIŢII
      5. ASPECTELE ŞI CONSECINŢELE DIVORŢULUI
      6. MODALITĂŢI DE PRONUNŢARE A DIVORŢULUI
CAPITOLUL III
 PROCEDURA DIVORŢULUI
   1. PROCEDURA DIVORŢULUI
   2. CUPRINSUL CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
   3. MOTIVE DE DIVORŢ
   4. CEREREA RECONVENŢIONALĂ
   5. PROBELE IN PROCESUL DE DIVORŢ
   6. ACTELE DE DISPOZIŢIE ALE PARŢILOR
   7. ÎMPĂCAREA SOŢILOR
   8. MĂSURI PROVIZORII IN TIMPUL PROCESULUI DE DIVORŢ
   9. HOTĂRÂREA DE DIVORŢ
  10. COMUNICAREA HOTĂRÂRILOR DE DIVORŢ
  11. DATA DESFACERII CĂSĂTORIEI
CAPITOLUL IV
     1. DIVORŢUL IN ALTĂ  LEGISLAŢIE. DREPT COMPARAT.   ASPECTE DE DREPT
        COMPARAT.
CAPITOLUL V
1. CONCLUZII
2. PROPUNERI DE LEGE FERENDA
84 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu