Analiza si Eco-Proiectarea Procesului de Fabricare a Zaharului

Capitolul I. Prezentarea generală a industriei de fabricare a zahărului 3
1.1 Descrierea profilului și a distribuției geografice a industriei de fabricare a zahărului 3
1.2 Caracterizarea pieței și a produselor 4
1.3 Prezentarea productiei si consumatorilor la nivel regional și global- tendințe pe plan economic 5
Capitolul II. Descrierea procesului industrial de fabricare a zahărului 7
2.1. Principalele etape ale procesului 7
2.2 Schema bloc a procesului de obținere a zahărului din sfecla de zahăr 14
2.3 Prezentarea schemei fluxului tehnologic 15
2.4 Identificarea fluxurilor de materiale și energie-intrări de materii prime, ieșiri de produse, subproduse 17
Capitolul III. Inventarul emisiilor poluante rezultate din procesul de fabricare a zahărului (bilanț cantitativ raportat la tona de produs finit) 18
3.1 Emisii gazoase 18
3.2. Emisii lichide 19
3.3 Deșeuri 21
3.4 Identificarea și analiza pierderilor 23
3.5 Inventarierea substanțelor toxice și periculoase 24
Capitolul IV. Evaluarea performanțelor procesului de fabricare a zahărului pe baza indicatorilor de dezvoltare durabilă 25
Capitolul V. Identificarea soluțiilor/opțiunilor PP și PC în procesul de fabricare a zahărului..26
5.1. Schimbarea materiilor prime 26
5.2 Modificări ale procesului și produselor 26
5.3 Îmbunătățirea eficienței energetice 27
5.4 Propuneri de soluții particulare aplicabile procesului de fabricare a zahărului 29
5.5 Managementul integrat al deșeurilor solide 31
Concluzii 33
Bibliografie 34

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu