ASPECTE JURIDICE PRIVIND FONDUL DE COMERT SI PATRIMONIUL SOCIETATILOR COMERCIALE

                                   Cuprins
Introducere
............................................................................
.............................4
CAPITOLUL I. Consideraţii generale
     1.              Istoric              privind              societăţilor
        comerciale..........................................................
        .6
1.2.                Societăţile                comerciale                 în
România.................................................................8
1.2.1.Cadrul   legal   de   organizare   şi   funcţionare   a   societăţilor
comerciale............9
1.3.                                                              Societatea
comercială..................................................................
................10
1.3.1.                 Noţiunea                 de                 societate
comercială..............................................................10
1.3.2.         Caracterele         juridice          ale          societăţii
civile....................................................13
1.3.3.       Regimul       juridic       şi       formele       societăţilor
comerciale...................................14
1.3.4.          SNC          –          Societate          în           nume
colectiv............................................................14
1.3.5.         SCS         –         Societatea         în         comandită
simplă.....................................................16
1.3.6.        SCA         Societatea         în         comandită         pe
acţiuni...................................................18
1.3.7.             SA              –              Societatea              pe
acţiuni.....................................................................
....20
1.3.8.        SRL         –         Societatea         cu         răspundere
limitată...................................................24
1.4. Elementele ale  actului  constitutiv  care  stă  la  baza  societăţilor
comerciale..................................................................
.........................................26
1.4.1.          Capitalul          social           şi           patrimoniul
societăţii...................................................27
1.4.2.      Elementele      de      identificare      ale       societăţilor
comerciale..............................29
CAPITOLUL II Aspecte juridice privind patrimoniul şi  fondul  de  comerţ  al
societăţilor                                                      comerciale
............................................................................
..........34
2.1.Noţiunea                                                              de
patrimoniu..................................................................
...............34
2.1.1.                                                             Funcţiile
patrimoniului...............................................................
...............35
2.1.2.                  Gajul                   general                   al
creditorilor................................................................
......36
2.1.3.            Subrogaţia            reală            cu            titlu
universal.............................................................37
2.1.4.            Subrogaţia            reală            cu            titlu
particular............................................................38
2.1.5.       Transmiterea        universală        şi        cu        titlu
universal............................................39
2.2.                Drepturile                şi                 obligaţiile
patrimoniale..........................................................40
2.2.1.Noţiune        şi        clasificare        privind         drepturile
patrimoniale..............................40
2.2.2.Comparaţie     între     drepturile      reale      şi      drepturile
patrimoniale.....................40
2.2.3.                                                           Obligaţiile
patrimoniale................................................................
...........42
2.3.                                Fondul                                de
      comerţ.................................................................
      .......................44
2.3.1.             Noţiunea             de              fond              de
comerţ.....................................................................4
4
2.3.2.         Natura         juridică         a         fondului         de
comerţ.......................................................47
2.3.3.                Elementele                 fondului                 de
comerţ...............................................................48
2.3.4.       Elementele       corporale        ale        fondului        de
comerţ..........................................49
2.3.5.       Elementele       incorporale       ale       fondului        de
comerţ.......................................50
2.4.         Acte         juridice         privind         fondul         de
comerţ......................................................62
          2.4.1.          Vânzarea-cumpărarea          fondului           de
comerţ..............................................62
2.4.2.            Gajul            asupra            fondului             de
comerţ.............................................................63
2.4.3.                Locaţiunea                 fondului                 de
comerţ................................................................64
2.5.    Valori    mobiliare     incorporale     emise     de     societăţile
comerciale....................65
2.5.1.        Titluri        de        valoare         (acţiunile         şi
obligaţiunile)............................................65
2.6.      Aportul      fondului      de      comerţ      în       societatea
comercial...................................70
2.7.                         Efectuarea                        inventarierii
patrimoniului.......................................................71
2.7.1.           Noţiunea            de            inventariere            a
patrimoniului................................................71
2.7.2.        Măsuri        organizatorice         ale         inventarierii
patrimoniului.............................71
2.7.3.                Inventarierea                faptică                 a
patrimoniului.......................................................75
Concluzii
............................................................................
...............................76
Bibliografie
............................................................................
..........................78

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu