Libera asociere a angajatilor si a angajatorilor

CUPRINS
pag.
                                        
Preambul       ....................................................................................... 1
Capitolul I
        Consideraţii introductive privind dialogul social
I.1 Noţiune       ....................................................................................... 2
I.2 Obiectivele dialogului social       ...................................................... 4
I.3 Organisme tripartite de dialog social       .......................................... 8
I.3.1 Consiliul Economic şi Social       ................................................... 8
I.3.2 Comisiile consultative de dialog social       .................................. 11
I.3.3 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă       ............ 13
I.3.4 Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor       …… 16
I.3.5 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate       ………………….... 17
I.3.6 Departamentul pentru dialog social      ......................................... 19
I.3.7 Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale ... 20
I.4 Concluzii referitoare la dialogul social      ....................................... 22
Capitolul II
        Sindicatele
II.1 Definiţie       .................................................................................... 23
II.2 Principiile şi trăsăturile caracteristice ale sindicatelor      .............. 25
II.3 Libertatea sindicală       .................................................................. 28
II.3.1 Noţiune       .................................................................................. 28
II.3.2 Clasificare       .............................................................................. 29
II.3.3 Protecţia libertăţii sindicale       ................................................... 32
II.4 Dobândirea personalităţii juridice       ............................................ 35
II.4.1 Condiţii preliminare       .............................................................. 35
II.4.2 Procedura la judecătorie       ........................................................ 36
II.4.3 Drepturi ce decurg din calitatea de persoană juridică       ........... 37
II.4.4 Patrimoniul organizaţiei sindicale       ......................................... 38
II.5 Acţiunea sindicală        ................................................................... 40
II.6 Forme de asociere a sindicatelor       .............................................. 43
II.7 Democraţia şi disciplina sindicală        ........................................... 44
II.8 Reorganizarea şi dizolvarea sindicatelor       .................................. 45
II.9 Reprezentanţii salariaţilor       ........................................................ 46
Capitolul III
        Patronatele
III.1 Consideraţii generale       .............................................................. 48
III.2 Trăsături caracteristice       ............................................................ 51
III.3 Mod de constituire       .................................................................. 53
III.4 Dobândirea personalităţii juridice       ........................................... 55
III.5 Patrimoniul       .............................................................................. 57
III.6 Atribuţiile patronatelor       ............................................................ 58
III.7 Reorganizarea şi dizolvarea       .................................................... 60    
Capitolul IV
        Concluzii şi propuneri “de lege ferenda”       ............... 61
BIBLIOGRAFIE       .............................................................. 69

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu