Institutia Liberarii Conditionate in Romania

CUPRINS
    Prefaţa………………………………………………………………………pag. 6
CAPITOLUL I
PEDEAPSA ÎN DREPTUL ROMÂN…………………………………….pag. 7
Secţiunea I 
     Aspecte generale. Sancţiunile penale………………………………………..pag. 7
Secţiunea a II-a   
Scopul şi funcţiile pedepsei………………………………………………….pag. 8
Secţiunea a III-a     
Clasificarea pedepselor………………………………………………………pag. 9
Secţiunea a IV-a  
Cadru juridic intern al pedepselor…………………………………………...pag.10
CAPITOLUL II
ISTORICUL ŞI EVOLUŢIA INSTITUŢIEI LIBERĂRII CONDIŢIONATE ÎN ROMÂNIA……………………………………………………………..pag. 13
Secţiunea I 
Semnificaţia şi valoarea  instituţiei liberării condiţionate. Consideraţii generale…………………………………………………………………….pag. 13
Secţiunea a II-a   
Evoluţia istorică a instituţiei liberării condiţionate pe plan internaţional..….pag. 14
Secţiunea a III-a  
Evoluţia istorică a instituţiei eliberării condiţionate pe plan naţional………pag. 16
CAPITOLUL III
ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND INSTITUŢIA LIBERĂRII CONDIŢIONATE…………………………………………………………pag. 23
Secţiunea I
     Noţiunea de liberare condiţionată în alte ţări……………………………….pag. 23
Secţiunea a II-a   
Instituţia liberării condiţionate în sistemele penitenciare europene………...pag. 27
Secţiunea a III-a
Aspecte de drept comparat privind asistenţa juridică post-penală………….pag. 30
   
CAPITOLUL IV
ASPECTE TEORETICE PRIVIND INSTITUŢIA LIBERĂRII CONDIŢIONATE…………………………………………………………pag. 33
Secţiunea I 
Liberarea condiţionată – mijloc de individualizare a executării pedepsei privative de libertate……………………………………………………………..……pag. 33
Secţiunea a II-a
Premisele şi noţiunea de liberare condiţionată…………………………..…pag. 35
Secţiunea a III-a
Trăsăturile caracteristice ale liberării condiţionate…………………………pag. 38
Secţiunea a IV-a
Liberarea condiţionată şi alte instituţii ale dreptului penal………………...pag. 40
CAPITOLUL V
ACORDAREA LIBERĂRII CONDIŢIONATE………………………..pag. 44
Secţiunea I 
Consideraţii privitoare la acordarea liberării condiţionate în cazuri generale……………………………………………………………………..pag. 44
Secţiunea a II-a
Acordarea liberării condiţionate în cazuri speciale…………………………pag. 55
Secţiunea a III-a
     Aspecte privind calculul fracţiunilor………………………………………..pag. 62
CAPITOLUL VI
PROCEDURA LIBERĂRII CONDIŢIONATE…………………..…….pag. 68
Secţiunea I
    Practica comisiilor de propuneri pentru liberare condiţionată…………..….pag. 68
Secţiunea a II-a
Judecata cererii sau propunerii de liberare condiţionată de către instanţa de judecată……………………………………………………………..……….pag. 77
CAPITOLUL VII
EFECTELE LIBERĂRII CONDIŢIONATE……………………………pag. 85
Secţiunea I
Efectele pozitive…………………………………………………………….pag. 85
Secţiunea a II-a
    Efectele negative……………………………………………………………pag. 90
CAPITOLUL VIII
LUCRARE PRACTICĂ…………………………………………………..pag. 94
CONCLUZII PERSONALE…………..………………………………...pag. 104
Anexa nr. 1...................................................................................................pag.106
Anexa nr. 2...................................................................................................pag.108
Anexa nr. 3...................................................................................................pag.109
    Bibliografie………………………………………………………………...pag.110
   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu