Transformari institutionale in cadrul UE de la Maastricht la Nisa

      Transformări instituţionale în cadrul UE de la Maastricht la Nisa
                       CUPRINS
INTRODUCERE…………………………………………………………………………….2
CAPITOLUL 1. Evoluţia construcţiei comunitare……………………………… . 12
1. Contextul istoric al înfiinţării Comunităţilor Europene…………………………………….12
2. Tratatele fondatoare şi instituţiile comunitare…………………………………………… . 17
3. Actul Unic European şi consecinţele acestuia……………………………………………...23
CAPITOLUL 2. Apariţia Uniunii Europene……………………………………… . 27
2.1 Semnarea şi ratificarea Tratatului de la Maastricht
(TUE)………………………………….27
2.2 Structura pilieră a Uniunii Europene şi elementele novatoare de
TUE……………………..30
2.3 Europa după Maastricht. Agenda 2000……………………………………………………...37
CAPITOLUL 3. Tratatul de la Nisa………………………………………………… . 42
3.1 Conferinţa interguvernamentală şi elaborarea Tratatului de la
Nisa……………………… .42
3.2 Prevederile Tratatului privind instituţiile europene……………………………………… .
52
3.3 Reglementări privind extinderea spre Est………………………………………………….  64
CAPITOLUL 4. Implicaţii şi consecinţe ale Tratatului de la Nisa…………….68
4.1 Consecinţele asupra rolului şi statutului tărilor membre într-o Uniune
lărgită……………..68
4.2 “Left-over”-urile Tratatului de la Nisa şi demersurile pentru Tratatul
Constituţional………73
4.3 Tratatul de la Lisabona - noul tratat al Uniunii
Europene?.....................................................86
CONCLUZII ………………………………………………………………………………90
ABREVIERI…………………………………………………………………………….….94
ANEXE…………………………………………………………………………………..…..95
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………….…….98

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu