Delimitarea Dreptului Financiar si Fiscal de Celelalte Ramuri de Drept

Delimitarea dreptului financiar şi fiscal de celelalte ramuri de drept
Capitolul. 1
Noţiuni introductive--------------------------------------------------------
                                                  --------------------pag. 1
        1. Sistemul de drept românesc---------------------------------------
                                                            ----------pag. 1
        2. Noţiunea şi obiectul dreptului financiar-------------------------
                                                           -----------pag. 3
Capitolul. 2
Evoluţia istorică generală a dreptului financiar----------------------------
                                                           -----------pag. 5
    2.1 Formarea sistemelor fiscale moderne.Concepţi------------------------
                                                                      pag. 7
2.1.1 Noţiunea clasică------------------------------------------------------
                                                                   ---pag. 8
2.1.2 Noţiunea modernă------------------------------------------------------
                                                                      pag. 9
Capitolul. 3
Drept financiar - ramură a sistemului de drept------------------------------
                                                             --------pag. 11
3.1 Dreptul financiar în cadrul dreptului pozitiv---------------------------
                                                                   --pag. 11
 3.2 Dreptul fiscal, domeniul exclusiv al dreptului public------------------
                                                                     pag. 12
3.3 Delimitarea faţă de alte ramuri de drept--------------------------------
                                                                    -pag. 14
    3.3.1 Delimitarea faţă de dreptul constituţional------------------------
                                                                     pag. 16
    3.3.2 Delimitarea faţă de dreptul administrativ-------------------------
                                                                     pag. 17
3.3.3 Delimitarea faţă de dreptul civil-------------------------------------
                                                                     pag. 18
Capitolul. 4
Rolul dreptului financiar --------------------------------------------------
                                                   ------------------pag. 19
4.1 Drept financiar, drept bugetar sau drept fiscal-------------------------
                                                                     pag. 20
4.2 Funcţia de repartiţie---------------------------------------------------
                                                             --------pag. 22
4.2.1 Constituirea fondurilor-----------------------------------------------
                                                                   --pag. 23
4.2.2 Distribuirea fondurilor  ---------------------------------------------
                                                                  ---pag. 24
4.3 Funcţia de control------------------------------------------------------
                                                              -------pag. 26
4.4 Funcţia de reglare (stabilizare)----------------------------------------
                                                                -----pag. 38
Capitolul. 5
Activitatea financiară a statului-------------------------------------------
                                                     ----------------pag. 40
5.1 Aparatul financiar------------------------------------------------------
                                                             --------pag. 43
5.2 Structura finanţelor publice moderne------------------------------------
                                                                    -pag. 48
5.3 Politica fiscală--------------------------------------------------------
                                                           ----------pag. 58
5.3.1 Elaborarea politicii fiscale------------------------------------------
                                                                   --pag. 60
                 5.3.2 Armonizarea legislaţiei fiscale româneşti.
  Acordul European------------------------------------------------------pag.
                                                                          61
Concluzii şi propuneri de “lege ferrenda” în materia dreptului financiar
Importanţa dreptului financiar----------------------------------------------
                                                                -----pag. 70
Lege ferrenda---------------------------------------------------------------
                                                             --------pag. 73
Bibliografie ---------------------------------------------------------------
                                              -----------------------pag. 74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu