DREPTURILE PERSOANELOR PRIVATE IN MOD LEGAL DE LIBERTATE

                         PLANUL LUCRĂRII DE DIPLOMĂ
  CUVÂNT ÎNAINTE                                    …………………pag. 1
                                CAPITOLUL I.
            REGLEMENTĂRI GENERALE PRIVIND DREPTURILE DEŢINUŢILOR
        1.  Reglementări  privind  drepturile  deţinuţilor  în   documentele
           internaţionale
           …………………….pag. 3
                                                2.   Reglementări   privind
                                                   drepturile   deţinuţilor
                                                   în legislaţia internă
                                                   …………………….pag. 4
                                CAPITOLUL II.
  DREPTUL DEŢINUŢILOR LA RESPECTAREA DEMNITĂŢII UMANE ŞI LA     INTEGRITATE
                              FIZICĂ ŞI PSIHICĂ
      2.1.                        Reglementarea                      internă
……………………pag. 14
      2.2.                     Reglementări                   internaţionale
      ……………………pag. 15
      3.    Organisme cu atribuţiuni în materie                ……………………pag.
         16
       4.   Evoluţia reglementărilor în dreptul  intern         ……………………pag.
          17
        5.    Reglementări  ale  Proiectului  de  lege  privind  executarea
           pedepselor           privative           de            libertate
                            ……………………pag. 18
                               CAPITOLUL III.
                DREPTUL DEŢINUŢILOR LA LIBERTATEA CONŞTIINŢEI
        1.                      Reglementarea                       internă
           ………………….…pag. 19
        2.                   Reglementări                    internaţionale
           ……………………pag. 19
        3. Reglementarea Proiectului de lege privind executarea  pedepselor
           privative                      de                      libertate
                             ……………………pag. 20
                                CAPITOLUL IV.
                      DREPTUL DEŢINUŢILOR LA INFORMAŢIE
         1.                      Reglementarea                       internă
            …………………...pag. 21
         2.                   Reglementări                    internaţionale
            ……………………pag. 22
         3. Evoluţia reglementărilor în dreptul intern        …………………...pag.
            22
         4.  Reglementări  ale  Proiectului  de  lege   privind   executarea
            pedepselor           privative           de            libertate
                               …………………...pag. 23
                                CAPITOLUL V.
                     DREPTUL DEŢINUŢILOR LA PETIŢIONARE
         1.                      Reglementarea                       internă
            ……………………pag. 24
         2.                   Reglementări                    internaţionale
            ……………………pag. 27
         3. Prevederi speciale privind anumite categorii de condamnaţi
                 ……………………pag. 28
      5.4.   Reglementări  ale  Proiectului  de  lege   privind   executarea
pedepselor               privative               de                libertate
             ……………………pag. 30
                                CAPITOLUL VI.
                    DREPTUL DEŢINUŢILOR LA CORESPONDENŢĂ
         1.                      Reglementarea                       internă
            ……………………pag.31
         2.                   Reglementări                    internaţionale
            ……………………pag. 33
      6.3.Reglementări ale Proiectului de lege privind executarea pedepselor
privative                            de                            libertate
…………………pag. 34
                               CAPITOLUL VII.
         DREPTUL DEŢINUŢILOR DE A PRIMI VIZITE ŞI DE A PRIMI BUNURI
         1.                      Reglementarea                       internă
            ……………………pag. 35
         2.                   Reglementări                    internaţionale
            ……………………pag. 37
         3.  Reglementări  ale  Proiectului  de  lege   privind   executarea
            pedepselor           privative           de            libertate
                             …………………pag. 38
                               CAPITOLUL VIII.
               DREPTUL DEŢINUŢILOR DE A PRIMI VIZITE ŞI BUNURI
      8.1.     Reglementarea internă                     …………………….pag. 39
         2.  Reglementarea  internaţională               …………………… pag. 40
         3. Situaţii speciale                            …………………… pag. 42
         4. Evoluţia reglementărilor în dreptul intern   ……………………..pag.42
         5.  Reglementări  ale  Proiectului  de  lege   privind   executarea
            pedepselor           privative           de            libertate
            …………………….pag. 48
                                CAPITOLUL IX.
           DREPTUL DEŢINUŢILOR LA LIBRTATEA CREDINŢELOR RELIGIOASE
      9.1.    Reglementarea internă                      …………………….pag. 49
   2. Reglementări internaţionale             …………………….pag. 50
   3. Reglementări ale Proiectului de  lege  privind  executarea  pedepselor
      privative de libertate                                   …………………….pag.
      51
                                CAPITOLUL X.
                  DREPTUL DEŢINUŢILOR LA ASISTENŢĂ MEDICALĂ
         1.  Reglementarea internă                       …………………….pag. 52
         2.  Reglementări internaţionale                 …………………….pag. 65
         3.  Situaţii  speciale  privind  anumite  categorii   de   deţinuţi
            prevăzute             în             dreptul              intern
            …………………….pag. 67
         4. Unităţi cu atribuţiuni specifice în materie  …………………….pag. 71
         5. Evoluţia reglementărilor în dreptul intern   …………………….pag. 73
         6.  Reglementări  ale  Proiectului  de  lege   privind   executarea
            pedepselor           privative           de            libertate
            …………………….pag. 77
                                CAPITOLUL XI.
                        DREPTUL DEŢINUŢILOR LA HRANĂ
         1.  Reglementarea internă                       …………………….pag. 78
         2.  Reglementări internaţionale                 …………………….pag. 82
         3.  Situaţii speciale                           …………………….pag. 83
         4.   Reglementări  ale  Proiectului  de  lege  privind   executarea
            pedepselor           privative           de            libertate
            …………………….pag. 84
                               CAPITOLUL XII.
              DREPTUL DEŢINUŢILOR LA ECHIPAMENT ŞI CAZARMAMENT
         1.  Reglementarea internă                       ……………………pag. 85
         2.  Reglementări internaţionale                 ……………………pag. 92
         3.   Reglementări  ale  Proiectului  de  lege  privind   executarea
            pedepselor           privative           de            libertate
            ……………………pag. 94
                               CAPTOLUL XIII.
                  DREPTUL DEŢINUŢILOR LA ODIHNĂ ŞI PLIMBARE
        1.   Reglementarea internă                       …………………….pag. 95
        2.   Reglementări internaţionale                 …………………….pag. 96
        3.   Situaţii speciale                           …………………….pag. 97
        4.    Reglementări  ale  Proiectului  de  lege  privind  executarea
           pedepselor           privative           de            libertate
           …………………….pag. 97
                               CAPITOLUL XIV.
          DREPTUL DEŢINUŢILOR LA REMUNERARE ÎN URMA MUNCII PRESTATE
        1.   Reglementarea interne                       ……………………pag. 98
        2.   Reglementări internaţionale                 …………………..pag. 103
        3.   Aspecte referitoare la munca deţinuţilor în  Casele  de  Arest
           din                                                       Franţa
           ...…………………pag. 104
        4.    Reglementări  ale  Proiectului  de  lege  privind  executarea
           pedepselor           privative           de            libertate
           …………………...pag. 105
                                CAPITOLUL XV.
                      DREPTUL DEŢINUŢILOR LA INSTRUIRE
      15.1.    Reglementarea internă                     …………………...pag. 106
      15.2.    Reglementări internaţionale               …………………...pag. 109
      15.3.   Reglementări  ale  Proiectului  de  Lege  privind   executarea
pedepselor               privative               de                libertate
…………………...pag. 110
                               CAPITOLUL XVI.
                  ALTE DREPTURI ALE PERSOANELOR CONDAMNATE
         1.  Dreptul deţinuţilor de a vota               …………………...pag. 112
         2.  Dreptul de a se căsători în penitenciar     …………………...pag. 112
  CONSIDERAŢII FINALE                   ……………….pag. 114
  BIBLIOGRAFIE                               ……………….pag. 117
  Anexa nr. 1                                      ……………….pag. 120
  Anexa nr. 2                                      ……………….pag. 122

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu