Ecologizare Gropa de Gunoi din Slatina

Analiza diagnostic a potenţialului natural al oraşului Slatina
Introducere.
Localizare.
Hidrografia și hidrologia.
Vegetația și fauna.
Calitatea florei și a faunei.
Solurile și calitatea solurilor.
Sistemul de monitoring al atmosferei. Calitatea aerului.
Alimentarea cu apă și monitorizarea calității apelor.
Spații verzi.
Mediu. Obiective.
Colectarea și gestionarea deșeurilor.
Depozit ecologic.
Impactul depozitelor de deseuri asupra mediului.
Proiecte privind modernizarea infrastructurii de salubritate.
Bibliografie.36

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu