Tehnici de identificare a persoanelor disparute si a cadavrelor necunoscute dupa semnalmentele exterioare

               Tehnici de identificare a persoanelor dispărute
          şi a cadavrelor necunoscute după semnalmentele exterioare
                         PLANUL GENERAL AL LUCRĂRII
                                 Capitolul I
                            ASPECTE INTRODUCTIVE
1. Importanţa investigaţiei criminalistice pentru identificarea  persoanelor
   şi a cadavrelor necunoscute
      1. Scurtă privire istorică
      2.  Fundamentul  ştiinţific  al  identificării   criminalistice   după
         semnalmente exterioare
2. Incidenţa în dreptul penal material – infracţiuni contra persoanelor
      2.1 Infracţiuni contra vieţii
      2.2 Identificarea autorilor unor infracţiuni după modul de săvârşire a
      faptelor penale (MOS)
                                Capitolul II
                       ASPECTE DE DREPT PROCESUL PENAL
1. Cadrul procesual – penal al investigaţiei
2. Tactica efectuării prezentării pentru recunoaştere
      1. Recunoaşterea de persoane
      2.2. Recunoaşterea cadavrelor
3. Dispunerea expertizelor medico-legale şi criminalistice
4. Efectuarea unor acte de urmărire penală
5. Particularităţi ale cercetării  în  cazurile  dispariţiei  unor  persoane
victime ale omuciderii
                                Capitolul III
           IDENTIFICAREA PERSOANELOR DUPĂ SEMNALMENTELE EXTERIOARE
1. Scurtă privire istorică; fundamentul ştiinţific  al  identificării  după
   semnalmentele exterioare
2.  Metoda portretului vorbit
           2.1 Principiile care stau la baza portretului vorbit
           2.2 Descrierea formelor statice (semnalmente anatomice)
           2.3 Descrierea formelor dinamice (semnalmente funcţionale)
           2.4 Importanţa aplicării regulilor tactice criminalistice
           specifice ascultării martorului şi a persoanei vătămate
                                Capitolul IV
    METODE TEHNICE FOLOSITE ÎN IDENTIFICAREA PERSOANELOR DUPĂ SEMNALMENTE
                                 EXTERIOARE
1. Portretul schiţat
2. Fotorobotul
3. Identi – kit – ul şi Photo – identi – kit – ul
4. Minicompozitorul şi sintetizatorul fotografic
5. Portretul robot computerizat
                                 Capitolul V
       METODE CRIMINALISTICE DE IDENTIFICARE A CADAVRELOR NECUNOSCUTE
1. Transformările corpului uman sub acţiunea  fenomenelor  cadaverice  si  a
   factorilor de natura distructiva
1.  Transformările tipice fenomenului de putrefacţie
2.   Intervenţia  autorului  omorului  pentru  a   distruge,   a   face   de
   nerecunoscut cadavrul
3.  Accidente de trafic aerian şi  feroviar.  Calamităţi  naturale.  Acţiuni
   teroriste.  Particularizările  cercetării  criminalistice  în  astfel  de
   cazuri
       1. Accidentele de trafic
3 Probleme privind identificarea victimelor în cazul cutremurelor majore
       2. Acţiunile teroriste
2. Necesitatea unei strânse  colaborări  între  Criminalistică  şi  Medicina
   legală
3. Identificarea după amprente papilare în cazul cadavrelor  necunoscute  şi
   a persoanelor aflate în cartoteca poliţiei
   1. Tehnici de amprentare a cadavrelor
   2.  Identificarea  persoanelor  prin   activitatea   dactiloscopică   de
      comparare
4. Identificarea după sistemul dentar şi lucrările stomatologice
   4.1 Modificări tanatologice odonto – stomatologice
   1. Identificarea biocriminalistică prin criterii odonto-stomatologice
   2. Reconstituirea fizionomiei după urmele dinţilor
   3. Valoarea şi limitele lucrărilor protetice în identificare
   4.  Conduita în catastrofe şi calamităţi – identificarea  victimelor  cu
      ajutorul urmelor dentare
5. Identificarea după resturile de oase. Metoda antropologică.
   1. Expertiza osteologică
   2. Stabilirea caracterelor de rasă, grup şi a  caracterelor  individuale
      în situaţia pieselor scheletale multiple
6.Reconstituirea fizionomiei după craniu. Metoda supraproiecţiei
7. Identificarea prin expertiza fotografiei de portret
8. Identificarea prin examinarea obiectelor de îmbrăcăminte
                                Capitolul VI
     PSIHOLOGIA MARTORULUI ŞI FACTORII CARE POT INFLUENŢA RECUNOAŞTEREA
                                 CADAVRULUI
1.  Dificultăţi  în  recunoaşterea  cadavrului  determinate  de  înfăţişarea
   cadaverică; toaleta cadavrului
2. Tensiunea psihică la vederea unui cadavru
3. Interpretarea rezultatelor recunoaşterii
                                Capitolul VII
                     CONCLUZII. ASPECTE PRACTICE. ANEXE
Concluzii
Aspecte Practice
1. Identificarea unui cadavru neîmbălsămat – prin dactiloscopie – la 127  de
   zile de la înhumare
2.  Reconstituirea  Fizionomiei,  Corpului   Şi   Îmbrăcămintei   Cadavrelor
Depesate
3. Metoda Portretului Vorbit
Anexe
Bibliografie selectivă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu