Marea Unire de la 1918

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I – Premisele istorice ale înfăptuirii Marii Uniri
1. Dezvoltarea unitară a poporului român în Evul Mediu.
1. Factorii motori ai dezvoltării legăturilor economice între ţările
   române…………….…….03
2. Similitudinea structurilor economice, sociale, şi  politico-
   instituţionale în cele trei ţări române. Caracterul complementar al
   economiei ţărilor române…………………….………06
     3. Conştiinţa unităţii de neam şi limbă…………………………………………………………………..11
     4. Aspecte ale unităţii de cultural-
        spirituale………………………………………….………………..14
     5. Prima Unire 1599-1600…………………………………………………………………………….……..16
     6. Relaţiile economice dintre Transilvania pe de o parte, Moldova şi
        Ţara Românească pe de altă parte……………………………………………………….……….13
2. Constituirea pieţei economice naţionale – urmare a apariţiei producţiei
   de tip industrial…………………………………………..…………………………………………………………………….21
     1. Zonarea economică a ţării.
3. Două borne istorice ale luptei pentru unitate şi modernizare: Revoluţia
   de la 1848 şi Unirea
   Principatelor……..………………….………………………………………………………………………24
4. Războiul de Independenţă şi semnificaţia sa în plan
   economic……………………………..26
5. Războiul Vamal dintre România şi Austro-Ungaria expresie a dezvoltării
   unitare a naţiunii române………………………………………………………………………………………………..30
Economia românească în preajma şi în timpul primului război
mondial………………….35
CAPITOLUL II – Marea  Unire de la 1918
6. Eveniment istoric fundamental pentru dezvoltarea naţiunii
   române………………………
7. Unificarea potenţialului economic al pieţei naţionale după Marea
   Unire………………..
CAPITOLUL III – Evoluţia economiei în România interbelică (1919-1939)
8. Semnificaţia istorică a Marii Uniri de la 1 Decembrie
   1918…………………………………..
9. Unificarea legislativă. Liant al vieţii economice şi
   sociale…………………………………….
10. Politica economică a României ………………………………………………………………………..
      - Politica agrară. Agricultura româniei între anii 1919-1939
      - Consideraţii cu privire la evoluţia agriculturii României în
        perioada 1919-1939
      - Politica şi legislaţia industrială
      - Rolul statului şi al coordonării în complexul economic
      - Politica monetară
      - Politica fiscală

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu