Normele juridice - raporturi juridice

C A P I T O L U L  1
RAPORTUL JURIDIC – consideraţii introductive
SECTIUNEA 1
 - NORMA  ŞI  FAPTELE  JURIDICE   -
     A. NORMA  JURIDICA
     B. FAPTELE JURIDICE
SECTIUNEA 2
 - SUBIECTELE  RAPORTULUI  JURIDIC  -
     A. CAPACITATEA JURIDICĂ
      A.2. CAPACITATEA PERSOANEI JURIDICE
      A.3. – COMPETENŢA
CLASIFICAREA SUBIECTELOR RAPORTURILOR JURIDICE
      B.1. SUBIECTE INDIVIDUALE DE DREPT
      B.1.1  CETĂŢEANUL ROMÂN
      B.1.2. CETĂŢEANUL STRĂIN
      B.1.3. PERSOANĂ CU DUBLĂ CETĂŢENIE
      B.1.4. APATRIDUL
      B.2. SUBIECTE COLECTIVE DE DREPT
      B.2.1. STATUL
      B.2.2. ORGANELE STATULUI
      B.2. 3. PERSOANELE JURIDICE
C A P I T O L U L  2
CONŢINUTUL  RAPORTULUI  JURIDIC
SECŢIUNEA 1
- DREPTURILE  SUBIECTIVE -
      A. DREPTUL OBIECTIV ŞI DREPTURILE SUBIECTIVE
      DREPTURILE SUBIECTIVE desemnează prerogativele care, derivând NATURA
DREPTURILOR SUBIECTIVE
      B.1. TEORIA DREPTULUI NATURAL
      B.2. TEORII NIHILISTE
                B.3. RENAŞTEREA DREPTULUI NATURAL
      B. STRUCTURA DREPTURILOR SUBIECTIVE
      C.1. TEORIA VOINŢEI
      C.2. TEORIA INTERESULUI
      C.3. TEORIA DREPTULUI SUBIECTIV
DEFINIŢIA DREPTULUI SUBIECTIV
      C. CLASIFICAREA DREPTURILOR SUBIECTIVE
      DREPTURI INDIVIDUALE ŞI DREPTURI COLECTIVE
      DREPTURI ABSOLUTE ŞI DREPTURI RELATIVE
      DREPTURI PATRIMONIALE ŞI DREPTURI PERSONALE NEPATRIMONIALE
      DREPTURI PRINCIPALE ŞI DREPTURI ACCESORII
      DREPTURILE PURE ŞI SIMPLE ŞI DREPTURILE AFECTATE DE        MODALITĂŢI
SECŢIUNEA 2
 - ABUZUL DE DREPT –
     A. NOŢIUNEA DE ABUZ DE DREPT
     B. CONDIŢIILE ABUZULUI DE DREPT
C A P I T O L U L  3
OBLIGAŢIA  JURIDICĂ
SECŢIUNEA 1.
        OBLIGAŢIA JURIDICĂ CORELATIVĂ -
      A. NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE JURIDICĂ
      B. CLASIFICAREA OBLIGAŢIILOR CIVILE
OBLIGAŢIA DE A DA, OBLIGAŢIA DE A FACE, OBLIGAŢIA DE A NU FACE
      OBLIGAŢII POZITIVE ŞI OBLIGAŢII NEGATIVE
      OBLIGAŢIA DE REZULTAT DETERMINATĂ ŞI OBLIGAŢIA DE
      DILIGENŢĂ (DE MIJLOACE)
OBLIGAŢII CIVILE OBIŞNUITE, OBLIGAŢII  OPOZABILE
      TERŢILOR ŞI OBLIGAŢII REALE
      OBLIGAŢII CIVILE PERFECTE ŞI IMPERFECTE
SECŢIUNEA 2
- CONCEPTUL DE OBIECT AL RAPORTULUI JURIDIC -
CONCLUZII

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu