DIFERITELE TIPURI DE TESTAMENT

                       DIFERITELE TIPURI DE TESTAMENT
CAPITOLUL I. Consideraţii generale
.................................................... pag. 4
      Secţiunea 1. Noţiunea de testament şi persoane care interesează
      dreptul la                    moştenire
      .....................................................................
      pag. 4
      Secţiunea 2. Condiţii de fond privind încheierea diferitelor tipuri de
                         testament
      ......................................................................
      pag. 7
           Paragraful 1. Capacitatea
           ........................................................ pag. 7
           Paragraful 2. Consimţământul
           .............................................. pag. 11
           Paragraful 3. Obiectul şi cauza
           ............................................. pag. 13
      Secţiunea 3. Condiţii generale de formă pentru validitatea
                    testamentului
      ............................................................. pag. 14
           Paragraful 1. Forma scrisă
           .................................................... pag. 14
           Paragraful 2. Interdicţia testamentului conjunctiv
           ................ pag. 16
CAPITOLUL II. Testamente ordinare
.................................................. pag. 17
      Secţiunea 1. Testamentul olograf
................................................... pag. 17
            Paragraful 1. Definiţie
.......................................................... pag. 17
            Paragraful 2. Condiţii
........................................................... pag. 18
            Paragraful 3. Avantaje şi dezavantaje
.................................. pag. 24
            Paragraful 4. Formalităţi ulterioare decesului testatorului ...
pag. 25
            Paragraful 5. Forţa probantă
................................................. pag. 26
      Secţiunea 2. Testamentul autentic
.................................................. pag. 28
            Paragraful 1. Definiţie
.......................................................... pag. 28
            Paragraful 2. Reguli privind întocmirea testamentului
                          autentic
.......................................................... pag. 28
            Paragraful 3. Avantaje şi dezavantaje
.................................. pag. 31
            Paragraful 4. Forţa probantă
................................................. pag. 31
      Secţiunea 3. Testamentul mistic (secret)
........................................ pag. 33
            Paragraful 1. Definiţie
.......................................................... pag. 33
            Paragraful 2. Formalităţi de întocmire
................................. pag. 33
            Paragraful 3. Avantaje şi dezavantaje
.................................. pag. 35
            Paragraful 4. Forţa probantă
................................................. pag. 35
CAPITOLUL III. Testamente privilegiate
............................................ pag. 37
      Secţiunea 1. Reguli comune
........................................................... pag. 38
      Secţiunea 2. Testamentul militarilor
............................................... pag. 39
      Secţiunea 3. Testamentul făcut în timp de boală contagioasă ........
pag. 40
      Secţiunea 4. Testamentul maritim
.................................................. pag. 40
CAPITOLUL IV. Alte testamente reglementate de lege ......................
pag. 42
      Secţiunea 1. Testamentul privind depunerile de sume de bani
                   la C.E.C.
.................................................................... pag.
43
      Secţiunea 2. Testamentul făcut în străinătate
................................. pag. 47
CAPITOLUL V. Concluzii şi propuneri
............................................... pag. 50
BIBLIOGRAFIE
............................................................................
......... pag. 54

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu