DREPTURILE MORALE SPECIFICE DREPTULUI DE AUTOR

                                                      CUPRINS
CAPITOLUL I.DREPTUL DE AUTOR.
SECTIUNEA1.INTRODUCERE.................................................
.........................................p.3
           SECTIUNEA          2.LOCUL           DREPTULUI           DE
AUTOR............................................................p.3
           SECTIUNEA          3.DREPTUL          SUBECTIV           DE
AUTOR...........................................................p.4
       SECTIUNEA      4.CONTINUTUL      DREPTULUI       DE       AUTOR
………...................................p.5
           SECTIUNEA          5.NATURA          DREPTULUI           DE
AUTOR..........................................................p.6
CAPITOLUL II.DREPTURILE MORALE DE AUTOR
                         SECTIUNEA                         1.PRECIZARI
PREALABILE.............................................................
............p.8
             SECTIUNEA            2.CARACTERELE            DREPTURILOR
MORALE...........................................p.11
  SECTIUNEA 3.INALIENABILITATEA DREPTURILOR MORALE………………..….p.13
CAPITOLUL III.DREPTUL LA DIVULGARE
  SECTIUNEA 1.NOTIUNE………………………………………………………………........p.16
  SECTIUNEA 2.DIVULGAREA OPEREI REALIZATE IN URMA UNEI COMENZI....p.18
              SECTIUNEA             3.DIVULGAREA              OPERELOR
COMUNE.....................................................p.19
              SECTIUNEA             4.DIVULGAREA              OPERELOR
COLECTIVE...............................................p.19
    SECTIUNEA5.DIVULGAREA    OPERELOR    A    CAROR    SUPORT    FIZIC
                  E          IN           PROPRIETATEA           ALTEI
PERSOANE...............................................................
..p.21
  SECTIUNEA6.DREPTUL LA DIVULGAREA OPERELOR DUPA DECESUL
AUTORULUI..............................................................
.........................................................p.22
CAPITOLUL IV.DREPTUL LA PATERNITATEA OPERELOR
   SECTIUNEA 1.DREPTUL DE A DECIDE SUB CE NUME VA FI ADUSA
                       OPERA               LA               CUNOSTINTA
PUBLICA................................................................
............p.25
1.1.PRECIZARE..........................................................
......................................p.25
1.2.CONTINUT...........................................................
.......................................p.25
1.3.TRASATURI..........................................................
......................................p.26
1.4.INFRACTIUNE........................................................
...................................p.26
  SECTIUNEA 2.DREPTUL DE A PRETINDE RECUNOATEREA DREPTULUI
                                                                    DE
AUTOR..................................................................
........................................................p.26
2.1.NOTIUNE............................................................
.............................................p.26
2.2.CONTINUT...........................................................
...........................................p.27
2.3.INFRACTIUNE........................................................
.......................................p.29
CAPITOLUL V.DREPTUL LA RESPECTAREA INTEGRITATII OPEREI
                                                             SECTIUNEA
1.PRECIZARE............................................................
.........................................p.30
                                                             SECTIUNEA
2.CONTINUT.............................................................
..........................................p.30
      SECTIUNEA     3.INCALCAREA     DREPTULUI     LA     INTEGRITATEA
OPEREI..................p.30
                         SECTIUNEA                        4.MODIFICARI
PERMISE................................................................
................p.32
   SECTIUNEA 5.CAZUL OPERELOR PENTRU CARE DREPTUL DE .
      EXPLOATARE A FOST CEDAT…………………………………………………......….…p.33
SECTIUNEA 6.CAZUL OPERELOR PENTRU CARE S-A AUTORIZAT
     ADAPTAREA, TRADUCEREA SAU TRANSFORMAREA…………………………….....p.34
  SECTIUNEA 7.CAZUL OPERELOR PENTRU CARE PROPRIETATEA ASUPRA
     SUPORTULUI MATERIAL APARTINE TERTILOR………………………………….......p.36
 CAPITOLUL VI.DREPTUL DE A RETRACTA OPERA
                                                             SECTIUNEA
1.REGLEMENTARE.........................................................
...................................p.39
                                                             SECTIUNEA
2.NOTIUNE..............................................................
..............................................p.39
            SECTIUNEA         3.CONDITII          GENERALE          DE
RETRACTARE................................................p.43
    SECTIUNEA 4.PROPRIETARUL SAU PARTEA RETRACTANTA
                                                                REFUZA
RETRACTAREA............................................................
...........................................p.44
    CAPITOLUL VII.CONCLUZII………………………………………………………...………p.45
     BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………………..….p.56

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu