Perchezitia 2

CUPRINS
CUPRINS    1
CAPITOLUL I    3
NOŢIUNI INTRODUCTIVE    3
Secţiunea I    3
Istoric. Noţiune. Reglementare legală    3
Secţiunea II    9
Importanţa şi scopul percheziţiei    9
Secţiunea III    11
Felurile percheziţiei    11
CAPITOLUL II    13
PREGĂTIREA ÎN VEDEREA EFECTUĂRII PERCHEZIŢIEI    13
Secţiunea I    13
Stabilirea scopului    13
Secţiunea II    14
Cunoaşterea unor date despre percheziţionat    14
Secţiunea III    15
Cunoaşterea unor date referitoare la locul unde urmează a se efectua percheziţia    15
Secţiunea IV    16
Aspecte de ordin psihologic privind percheziţionatul şi pe cei care efectuează percheziţia    16
Secţiunea V    22
Stabilirea  participanţilor la percheziţie, asigurarea mijloacelor tehnice necesare, alegerea momentului începerii percheziţiei şi a modalităţilor de pătrundere în locuinţa percheziţionatului.    22
Secţiunea VI    25
Legalizarea formelor necesare percheziţiei    25
CAPITOLUL III    27
Particularităţi privind efectuarea unor categorii de percheziţii domiciliare şi a percheziţiei corporale    27
Secţiunea I    28
Percheziţia încăperilor sau a locurilor închise    28
Secţiunea II    33
Percheziţia locurilor deschise    33
Secţiunea III    35
Percheziţia corporală    35
Secţiunea IV    38
Particularităţile efectuării percheziţiei în cazul infracţiunilor contra vieţii    38
Aspecte specifice ale percheziţiei în cazul omorului    39
Aspecte specifice ale percheziţiei în cazul pruncuciderii    41
Secţiunea V    42
Particularităţile efectuării percheziţiei în cazul infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală    42
Efectuarea percheziţiei în cazul violului    42
Efectuarea percheziţiei în cazul hărţuirii sexuale    43
Secţiunea VI    45
Particularităţile efectuării percheziţiei în cazul infracţiunilor infracţiunilor contra patrimoniului    45
Aspecte specifice privind efectuarea percheziţiei în cazul infracţiunilor de furt şi tâlhărie    45
Aspecte specifice privind percheziţia în cazul delapidării    47
Efectuarea percheziţiei în cazul înşelăciunii    48
Efectuarea percheziţiei în cazul distrugerii prin incendiere    49
CAPITOLUL IV    52
Fixarea rezultatelor percheziţiei şi valorificarea acestora în activitatea de urmărire penală    52
concluzii şi propuneri de lege ferenda    56
1.    Particularităţi privind efectuarea percheziţiei computerelor    56
2.    Unele considerente privind  percheziţia şi actele premergătoare    ...........................................................................................59
3.    Efectuarea perchezitiei in cazul infractiunii flagrante    61
Bibliografie selectivă    68

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu