Falsul Monetar

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I. FENOMENUL DE FALSIFICARE A BANILOR: ISTORIE, ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVE 8
I.1. Noţiuni generale privind banii 8
I.2. Evoluţia istorică fenomenului de falsificare a banilor 17
1.3. Reglementări naţionale şi internaţionale cu privire la falsul de monedă 25
CAPITOLUL II. FALSIFICAREA DE MONEDĂ -INFRACŢIUNE ECONOMICĂ. 31
2.1 Consideraţii privind falsificarea şi contrafacerea 31
2.2. Analiza juridică a componenţei de infracţiune 35
2.3. Activităţi de cercetare desfaşurate pentru descoperirea falsului de bancnote 42
CAPITOLUL III. METODE DE PREVENIRE A FALSIFICĂRII DE BANCNOTE 58
3.1. Precedente legislative şi elemente de drept comparat 58
3.2. Metode de identificarea a banilor faşi 65
CONCLUZII 80
BIBLIOGRAFIE 82
ANEXE 85

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu