Siguranta si Securitatea Sociala Prin Masuri de Politica Penala


                           CUPRINS
CAP.I. Siguranţa şi securitatea socială; consideraţii generale
            1.Conceptul de securitate socială
            2.Conceptul de siguranţă socială
            3.Penalitate în contextul asigurării, sigurantei şi securităţii
sociale:
                 a)Reglementări în dreptul intern
                 b)Reglementări în dreptul internaţional
CAP.II.  Impactul creeat de penalitate în contextul  asigurării,  sigurantei
şi
securităţii sociale:
            1. Impactul asupra individului –factor activ
            2. Impactul asupra macrosocialului
            3. Represiunea care intervine  din  partea  statului  de  drept,
               printr-o
            reacţie socială adecvată
CAP.III.Activităţi  de  natură  infracţională  care  pot  pune  în   pericol
siguranţa
şi securitatea naţională (socială):
            1. Tipologii infracţionale
            2. Categorii de infracţiuni
            3. Cauzalitate specifică
CAP.IV.Contracararea  activităţilor  infracţionale   ce   pun   în   pericol
siguranţa
şi securitatea naţională:
            1.Activităţi specifice
            2.Organele abilitate de lege
            3.Prevenirea generală şi specială
CAP.V. Măsuri de politică penală destinate  asigurării  protecţiei maxime  a
 siguranţei şi securităţii sociale:
            1. Pe plan intern
            2. Pe plan internaţional.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu