Energia Verde - Panourile Fotovoltaice din Judetul Olt

Surse de energie regenerabilă.3
Avantajele utilizării energiilor regenerabile.5
Energia solară. Dispozitive de captare a energiei solare.7
Panourile solare.12
Celulele fotovoltaice.12
Panoul fotovoltaic.13
Caracteristicile unui sistem fotovolatic.15
Riscurile instalării de sisteme solare.17
Avantajele şi dezavantajele esenţiale ale sistemelor fotovoltaice.17
Aspecte cu impact asupra cash-flow-ului pe întreaga durată de
viaţă a sistemelor termice.20
Proiecte care vizează utilizarea energiei solare.25
Identificarea surselor posibile de finanţare.33
Programul ,,Casa Verde” 2014.41
Centrale electrice fotovoltaice în judeţul Olt.44
Centrala Electrica Fotovoltaică Grojdibodu, judeţul Olt .47
Centrala Electrica Fotovoltaică Dobrosloveni, judeţul Olt.50
Centrala fotovoltaica Scorniceşti, judeţul Olt.55
Centrala fotovoltaica Redea, judeţul Olt.57
Stadiul de implementare a Planului de acţiuni pentru realizarea în judeţul Olt a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare – Trimestrul II 2013.59
Analiza SWOT.63
Observaţii şi concluzii.69
Bibliografie.71

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu