ASPECTE JURIDICE PRIVIND SOCIETATILE COMERCIALE CU CAPITAL STRAIN IN ROMANIA

CUPRINS
                                                                 INTRODUCERE
............................................................................
.................................3
|Capitolul I:  Noţiuni                                                      | 6  |
|introductive...............................................................|    |
|..................                                                         |    |
|Originea şi evoluţia societăţilor                                          | 6  |
|comerciale.....................................................            |    |
|   2.  Noţiunea de societate                                               | 7  |
|comercială.................................................................|    |
|....                                                                       |    |
|Cadrul juridic de constituire şi funcţionare a societăţilor                | 8  |
|comerciale..........                                                       |    |
|Formele şi clasificarea societăţilor                                       | 9  |
|comerciale................................................                 |    |
|Noţiuni privind                                                            |15  |
|investiţiile...............................................................|    |
|.................                                                          |    |
|                                                                           |    |
|Capitolul II: Regimul juridic al societăţilor cu capital străin în         |17  |
|România....................                                                |    |
|   1.Statutul juridic al comercianţilor străini în                         |17  |
|România.....................................                               |    |
|     1.1. Clarificarea noţiunii de străin, naţional; rezident, nerezident  |18  |
|..................                                                         |    |
|     1.2. Dreptul străinilor de a face                                     |18  |
|comerţ...............................................................      |    |
|     1.3. Condiţiile cerute de lege pentru a exercita profesia de          |20  |
|comerciant............                                                     |    |
|    2.   Societăţi comerciale cu participare                               |22  |
|străină.................................................                   |    |
|     2.1. Constituirea societăţilor comerciale cu participare              |24  |
|străină........................                                            |    |
|     2.2. Organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale cu           |29  |
|participare                                                                |    |
|străină....................................................................|    |
|......................................................                     |    |
|     2.3. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale cu participare  |30  |
|străină.....                                                               |    |
|Regimul juridic al filialelor şi                                           |31  |
|sucursalelor....................................................           |    |
|Regimul juridic al reprezentanţelor şi altor sedii                         |34  |
|secundare.......................                                           |    |
|                                                                           |    |
| Capitolul III: Capitalul străin în                                        |39  |
|România..................................................................  |    |
|Tipologia investiţiilor                                                    |39  |
|străine....................................................................|    |
|.....                                                                      |    |
|     1.1. Investiţiile străine                                             |39  |
|directe....................................................................|    |
|..........                                                                 |    |
|     1.2. Investiţiile străine de                                          |47  |
|portofoliu.................................................................|    |
|...                                                                        |    |
| Rolul investiţiilor străine directe în dezvoltarea economiei              |49  |
|naţionale.......                                                           |    |
|     2.1. Reglementări                                                     |49  |
|juridice...................................................................|    |
|.................                                                          |    |
|     2.2. Implicaţii ale investiţiilor străine directe la nivel            |54  |
|economic......................                                             |    |
|     2.3. Analiza evoluţiei investiţiilor străine directe în               |59  |
|România.........................                                           |    |
|     2.4. Locul României în Europa din punct de vedere al investiţiilor    |70  |
|străine                                                                    |    |
|atrase.....................................................................|    |
|......................................................                     |    |
|  3. Atragerea capitalului                                                 |72  |
|străin.....................................................................|    |
|............                                                               |    |
|     3.1. Principalele elemente ale procesului decizional al investiţiilor |72  |
|străine......                                                              |    |
|     3.2. Dificultăţi înregistrate în atragerea investiţiilor străine      |74  |
|directe.................                                                   |    |
|     3.3. Coordonatele unei strategii de promovare a investiţiilor         |76  |
|străine...............                                                     |    |
|     3.4. Agenţia Română pentru Investiţii                                 |79  |
|Străine...................................................                 |    |
|                                                                           |    |
|Concluzii..................................................................|85  |
|......................................................                     |    |
|                                                                           |    |
|Bibliografie...............................................................|96  |
|.....................................................                      |    |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu