STUDIU PRIVIND IMBUNATATIREA MIJLOACELOR DE INSTRUIRE ALE JUCATORULUI DE HANDBAL SPECIALIZAT PE POSTUL DE PORTAR

                               PLANUL LUCRĂRII
                  Capitolul            I            –            Introducere
.......................................................3
     1.       Tendinte     ale     pregătirii     moderne     în     handbal
        .......................................3
     2.      Rolul    portarului    în    cadrul    echipei    de    handbal
        ....................................4
     3.          Gradul        de        actualitate        al         temei
        ...........................................................5
      Capitolul         II         -         Fundamentarea         teoretică
      ..........................................7
           2.1.     Semnificaţia    modelului    portarului    de    handbal
...................................7
          2.2.    Selecţia   şi    instruirea    portarilor    de    handbal
........................................9
        2.3.  Particularităţile  somatico-motrice  la  portarii  de  handbal
..................16
        2.4. Mijloace, obiective şi sarcini de instruire utilizate în
                                  antrenamentul                   portarilor
..................................................................18
            Capitolul       III       -        Metodologia        cercetării
............................................50
            3.1.         Premizele       şi        sarcinile        lucrării
........................................................50
                 3.2.              Metode            de            cercetare
.....................................................................51
      3.        .         Locul        şi        subiecţii        cercetării
         ...........................................................52
      4.             .             Probe             de              control
         ....................................................................
         ........53
        Capitolul   IV   -   Prezentarea   şi   interpretarea   rezultatelor
...............59
        4.1.    Prezentarea   şi    interpretarea    datelor    înregistrate
..............................59
           Capitolul      V       -       Concluzii       şi       propuneri
...............................................76
                                                                Bibliografie
............................................................................
.78
Prezentare power point

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu