Managementul Institutiilor Publice

Capitolul I Organizarea si functionarea Grupului scolar Industrial Materiale de Constructii DIN ORASUL ADOLESCENTILOR
I.1. Scurt istoric 3
I.2. Obiect de activitate 4
I.3 Organizare interna – organigrama 6
I.4 Functionalitate – raspunderi si competente pe functii sau posturi pornind de la fisa postului si pe compartimente organizatorice 8
I.5. Structura de personal 17
I.6 Relatiile cu exteriorul 19
1.7 Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare.. 24
Capitolul II Rolul managerilor in unitatea de invatamant 42
Capitolul III Principiile managementului 44
Capitolul IV Functiile managementului 46
IV.1 Trasaturile manageriale 46
Capitolul V. Decizii multicriteriale deterministe 51
Bibliografie 56

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu