PARTICULARITATI ALE ADERARII ROMANIEI LA UNIUNEA EUROPEANA

                               PLANUL LUCRĂRII
CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE
Scurt istoric al Uniunii Europene
Delimitări conceptuale
Premise privind extinderea Uniunii Europene
CAPITOLUL II – ASPECTE GENERALE  PRIVIND  PROCESUL  DE  ADERARE  LA  UNIUNEA
EUROPEANĂ
Negocierile de aderare
Cartea Albă a aderării
CAPITOLUL III – PARTICULARITĂŢI ALE PROCESULUI  DE  ADERARE  A  ROMÂNIEI  LA
UNIUNEA EUROPEANĂ
Preliminariile aderării
Strategia de preaderare
Programul Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeană  şi  evaluarea
modului de transpunere a acestuia de către Comisia Europeană
Stadiul negocierilor
Aspecte privind armonizarea legislaţiei româneşti cu acquis-ul comunitar
CAPITOLUL IV CONSIDERAŢII FINALE
Pagini 78

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu