Europenizarea prin extindere. Cazul Turciei

Cuprins
Introducere.................................................................
..............................................3
Capitolul 1: Europenizare; delimitări
conceptuale...............................................5
                                  1.1                                Uniunea
Europeană...................................................................
...................5
                    1.2                 Spaţiul                Administrativ
European................................................................10
                               1.3                             Europenizare:
concept.....................................................................
...........12
                               1.4                             Europenizare:
definiţii...................................................................
.............14
                               1.5                             Europenizare:
mecanisme...................................................................
.......17
                               1.6                             Europenizare:
extindere...................................................................
..........21
                                                                         1.7
Concluzii...................................................................
....................................29
Capitolul      2:      Cea      de-a      şasea       extindere:       cazul
Turciei...........................................29
     2.1  Istoricul extinderii Uniunii
Europene.......................................................29
     2.2  Politica de extindere şi criteriile de
aderare.............................................31
                        2.3                      A                     şasea
extindere...................................................................
......................35
                       2.4                    Turcia:                   stat
candidat....................................................................
...............37
       2.5   Indeplinirea   Criteriilor   de   la   Copenhaga    de    către
Turcia........................40
                                    2.5.1                          Criteriul
politic.....................................................................
...............40
                                    2.5.2                          Criteriul
economic....................................................................
..........44
            2.5.3 Capacitatea Turciei de a-şi asuma obligaţiile
                     ce decurg din calitatea de stat membru:
                                    transpunerea                 acquis-ului
comunitar..................................................47
                                                                         2.6
Concluzii...................................................................
......................................50
Capitolul   3:   Criteriul   birocratic:    adaptarea    administrativă    a
Turciei................51
     3.1 Infuenţe europene în administraţa turcă
                       în               sec.             XIX              şi
XX..........................................................................
................51
       3.2   Consolidarea    administrativă    şi    transpunerea    acquis-
ului.........................56
                                                                         3.3
Concluzii...................................................................
......................................77
Consideraţii
finale......................................................................
...............................78
Bibliografie................................................................
.................................................82

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu