RAPORTUL DE SERVICIU AL FUNCTIONARULUI PUBLIC

                                   CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I 6
SCURT ISTORIC AL FUNCŢIEI PUBLICE 6
  I.1. Introducere     6
  I.2. Fundamentarea noţiunilor de funcţie publică si funcţionar public  9
  I.3   Clasificarea  funcţiilor  publice  şi  Principalele   categorii   de
  funcţionari publici  15
CAPITOLUL  II    20
ÎNVESTIREA   ÎNTR-O  FUNCŢIE  PUBLICĂ  20
  II.1 Cadrul general al incadrarii in muncă in Romania  şi  al  numirii  în
  funcţiile publice    20
  II.2  Elemente specifice ale investirii funcţionarului public    24
  II.3  Modalităţi de recrutare într-o funcţie publică  31
CAPITOLUL III    41
MODIFICAREA    RAPORTULUI   DE   SERVICIU A FUNCŢIONARULUI PUBLIC  41
  III.1 Generalităţi   41
  III.2 Modificarea raportului de serviciu al funcţionarilor  publici    42
  III.3 Delegarea      44
  III.4  Detaşarea     48
  III.5 Transferul     49
  III.6  Suspendarea raportului de serviciu  50
  III.7 Încetarea raportului de serviciu     53
CAPITOLUL IV     56
DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI 56
  IV.1 Drepturile funcţionarilor publici     56
  IV.2 Îndatoririle funcţionarilor publici   61
CAPITOLUL V 62
RĂSPUNDEREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI     62
CAPITOLUL VI     66
CARIERA FUNCŢIONARULUI COMUNITAR  66
  VI.1 Definire termeni     66
  VI.2 Elemente specifice carierei funcţionarului public comunitar 69
  VI.3 Debutul carierei funcţionarului comunitar  73
  VI.4 Regimul persoanei selecţionate prin concurs în dreptul comunitar   al
  funcţiei publice     75
  VI.5  Drepturile funcţionarului comunitar  78
  VI.6 Îndatoririle funcţionarilor comunitari     82
  VI.7 Corelarea dintre termenul de ,,  funcţionar  public  în  România”  şi
  termenul ,,funcţionar comunitar”     86
CAPITOLUL VII    92
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 92
BIBLIOGRAFIE     94

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu