marketingului bancar

                                   Cuprins
|Capitolul I SISTEMUL BANCAR                                      |1     |
| 1.1. Conceptul de sistem bancar                                 |2     |
| 1.2. Structura sistemului bancar în România                     |8     |
| 1.3.Rolul şi funcţiile sistemului bancar                        |21    |
| 1.4. Reformă şi tranziţie                                       |27    |
|Capitolul II MARKETINGUL SERVICIILOR BANCARE                     |34    |
| 2. 1. Localizarea marketingului bancar                          |34    |
| 2.2. Elementele si obiectivele marketingului bancar             |36    |
| 2.3. Particularitati ale marketingului bancar                   |37    |
| 2.4. Dinamismul serviciilor bancare                             |40    |
|Capitolul III ANALIZA MIXULUI DE MARKETING ÎN DOMENIUL           |47    |
|SERVICIILOR FINANCIARE                                           |      |
| 3. 1. Mixul de marketing                                        |47    |
| 3.2. Elementele specifice ale mixului de marketing in domeniul  |66    |
|serviciilor financiare                                           |      |
| 3.3. Elaborarea strategiei de marketing                         |70    |
|Capitolul IV UNELE ELEMENTE DE MANAGEMENT AL MARKETINGULUI       |87    |
|SPECIFICE BANC POST . STUDIU DE CAZ                              |      |
| 4. 1. Prezentarea Generală a băncii BANC POST SA                |87    |
| 4.2. Analiza mixului de marketing in cadrul BANC POST S.A.      |97    |
| 4.3. Analiza segmentării pietei pe baza unor chestionare        |116   |
| 4.4. Profilul utilizatorilor de instrumente de economisire      |141   |
| 4.5. Analiza cererii de produse de economisire                  |143   |
|Capitolul  V CONCLUZII                                           |154   |
| 5.1. Concluzii                                                  |154   |
| 5.2. Avantajele băncii fată de alte bănci                       |156   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu