Aspecte teoretice si practice privind efectuarea perchezitiei

CUPRINS
Planul lucrării ………....................................................................................pag. 1 
Capitolul I – Noţiuni introductive..................................................................pag. 3      
Secţiunea I – Istoric. Noţiune. Reglementare legală.................................pag. 3
Secţiunea II – Importanţa şi scopul percheziţiei.......................................pag. 9
Secţiunea III – Felurile percheziţiei........................................................pag. 11
Capitolul II – Pregătirea în vederea efectuării percheziţiei..........................pag. 14
Secţiunea I – Stabilirea scopului.............................................................pag. 14
Secţiunea II – Cunoaşterea unor date despre percheziţionat...................pag. 15
Secţiunea III – Cunoaşterea unor date referitoare la locul unde urmează  a se efectua percheziţia...................................................................................pag. 16
Secţiunea IV – Aspecte de ordin psihologic privind percheziţionatul şi pe cei  care efectuează percheziţia......................................................................pag. 17
Secţiunea V – Stabilirea participanţilor la percheziţie, asigurarea mijloacelor tehnice necesare, alegerea momentului începerii percheziţiei şi a modalităţilor de pătrundere în locuinţa percheziţionatului …………..……................pag. 23
Secţiunea VI – Legalizarea formelor necesare percheziţiei…………....pag. 26
Capitolul III – Particularităţi privind efectuarea unor categorii de percheziţii domiciliare şi a percheziţiei corporale…..……………...........................….pag. 28
     Secţiunea I –  Percheziţia încăperilor sau a locurilor închise…..……...pag. 29
     Secţiunea II – Percheziţia locurilor deschise………….……………..…pag. 34
     Secţiunea III – Percheziţia corporală ……………….………………….pag. 36
     Secţiunea IV –  Particularităţi în efectuarea percheziţiei în cazul infracţiunilor contra vieţii ….........................................................................................pag. 39
     Secţiunea V – Reguli tactice folosite la efectuarea percheziţiei în cazul infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală………...………………...……pag. 43        Secţiunea V – Reguli tactice folosite la efectuarea percheziţiei în cazul infracţiunilor contra patrimoniului………………………………...…...pag. 46
 Capitolul IV –  Fixarea rezultatelor percheziţiei şi valorificarea acestora în activitatea de urmărire penală……………………….......…………………pag. 53
  Concluzii şi propuneri de lege ferenda……………………………...........pag. 60   
  Bibliografie………………………………………………………...……..

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu