NEVOILE DE PREGATIRE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Cuprins
I. Consideraţi generale privind pregătirea şi dezvoltarea profesională a
funcţionarilor
publici.....................................................................
...............................................................1
      1.1.
Introducere.................................................................
.........................................1
      1.2. Definirea conceptelor.………...………………………………………...……...2
      1.3. Pregătirea si dezvoltarea profesională, investiţie a
organizaţiei..……………...5
II. Pregătirea şi dezvoltarea
profesională……..............................................................
.........8
      2.1. Conţinutul pregătirii
profesionale…...............................................................
....9
      2.2. Responsabilitatea pregătirii
profesionale…………..........................................15
      2.3. Obiectivele pregătirii
profesionale……...................................18
III. Etapele pregătirii profesionale………………………………………………………...23
      3.1.Ciclul pregătirii profesionale…………..…………………………………..….23
           3.1.1 Stabilirea politicii de pregătire
      profesională……..…………………24
           3.1.2. Stabilirea modului de organizare a pregătirii
      profesionale …….....24
           3.1.3. Identificarea nevoilor de pregătire profesională
      ...............................25
           3.1.4. Planificarea programelor de pregătire profesională
      ...........................29
           3.1.5. Implementarea programelor de pregătire profesională
      ......................33
           3.1.6. Evaluarea programelor de pregătire profesională
      ..............................33
IV.Metode de pregătire profesională a angajaţilor
........................................................37
      4.1. Metode de pregătire la locul de muncă
............................................................37
           4.1.1. Instruirea la locul de muncă
      .....................................................38
           4.1.2. Coaching
      .......................................................................
      ...................39
           4.1.3 Rotaţia pe posturi
      .......................................................................
      .........39
           4.1.4. Îndrumarea sau instruirea cu ajutorul unui mentor ( "
      mentoring") ..40
           4.1.5. Metode ce presupun antrenarea angajaţilor în rezolvarea
           unor probleme profesionale
           .................................................................
           ........................40
      4.2. Metode de pregatire in afara programului de munca
.......................................41
           4.2.1. Prelegerile
      .......................................................................
      ..................42
           4.2.2. Participarea la conferinţe şi seminarii
      ..............................................42
           4.2.3. Învăţarea programată sau studiul individual
      .....................................42
           4.2.4. Metoda studiilor de casă
      ...................................................................42
           4.2.5. Metoda de învăţare prin acţiune
      .......................................................42
           4.2.6. Metoda " jocului de roluri " …………………………………….…..43
           4.2.7. Jocuri si simulari
      .......................................................................
      ........44
           4.2.8. Exerciţiile în grup
      .......................................................................
      ........45
V. Dezvoltarea carierei de funcţionar public
……………………….........................……..46
     5.1. Dezvoltarea profesională şi cariera …………………….......…………….…...46
     5.2. Structura carierei funcţionarului public
…………………........………….…...48
VI. Sisteme de formare profesională a funcţionarilor publici din România
....………...…51
       6.1. Scurtă  introducerea a  şcolii de administraţie
……………….........……...…51
      6.2. Cadrul legislativ
………………………………....................................….......53
      6.3. Organisme de formare ……………………………………………….….…...54
           6.3.1.Principalii furnizori de formare continuă
      …..…..…………….....….55
           6.3.2. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
      ….…….………...….....56
           6.3.3. Centrele regionale  de formare continuă pentru
           administraţia publică locală………………………………………………………………….......57
           6.3.4. Scurt istoric al Centrului  regional  de formare continuă
           pentru administraţia publică locală………………………………………..…..…58
           6.3.5. Grupurile ţintă şi durata de previzionare a strategiei de
           formare
            şi perfecţionare…………………………………………………….....….59
VII. Studiu de caz. Institutul Naţional de Administraţie
………………….………....…..64
      7.1. Institutul Naţional de Administraţie. Introducere
………………………....…64
        7.1.1.Prezentarea programului …………………………………………….…64
        7.1.2.Grupurile ţintă …………………………………………………........…66
      7.2.Metodologia cercetării sociologice ………………………………..…….......67
      7.3.Structura chestionarului
………………………………...................................67
      7.4. Interpretarea datelor ……………………………………………..……..…....69
      7.5. Concluzii finale …………………………………………………..……....….81
Anexe
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu