STUDIU PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR LA S.C. VINALCOOL S.A

              CUPRINS
I. BAZELE SISTEMULUI INFORMAŢIONAL CONTABIL LA    S.C.VINALCOOL S.A.
PITEŞTI
   1. Coordonatele noului sistem contabil adaptat la condiţiile
economiei de piaţă.
2. Principiile organizării şi conducerii contabilităţii la nivelul
unităţilor patrimoniale.
3. Organizarea compartimentului financiar-contabil.Locul şi rolul
informaţiei contabile în sistemul informaţional economic al unităţilor
patrimoniale.
4. Modul de organizare al S.C.VINALCOOL S.A. şi implicaţiile acestei
organizări în evidenţa contabilă.
  4.1. Date despre societate.
  4.2. Organizare şi organigramă.
  5. Forma de înregistrare contabilă la S.C.VINALCOOL S.A. PITEŞTI.
II. PROBLEME TEORETICE DE BAZĂ PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR.
1. Conţinutul şi structura imobilizărilor.
2. Reguli de evaluare a imobilizărilor.
3. Deprecierea imobilizărilor.Amortizarea-sursă importantă de finanţare
a investiţiilor.
4. Documentele justificative în care se reflectă mişcarea
imobilizărilor.
III. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII IMOBILIZĂRILOR PE EXEMPLUL S.C.VINALCOOL
S.A. PITEŞTI.
     1.Contabilitatea imobilizărilor necorporale.
 2.  Contabilitatea imobilizărilor corporale.
2.1. Contabilitatea terenurilor.
2.2. Contabilitatea mijloacelor fixe.
3. Contabilitatea imobilizărilor în curs.
4. Contabilitatea deprecierii imobilizărilor.
5. Contabilitatea imobilizărilor financiare.
6. Contabilitatea provizioanelor privind deprecierea imobilizărilor
30 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu