Autoritatile Administratiei Publice Locale In Sistemul Organelor Statale

                                   CUPRINS
INTRODUCERE
                                  PARTEA I
      Scurte consideraţiiprivind administraţia publică locală…6
                                 CAPITOLUL I
      Secretarul comunei sau al oraşului . Scurt istoric…8
                                CAPITOLUL II
     Condiţii pentru numirea în funcţie a secretarului  potrivit  Statutului
Funcţionarului Public şi al legii administraţiei publice Locale…11
  II. II.1. Consideraţii generale…11
 III. II.2. Condiţii pentru ocuparea unei funcţii publice…12
       II.3. Incompatibilităţi…15
                                             CAPITOLUL III
     Drepturile şi îndatoririle secretarului potrivit statutului
Funcţionarului Public…18
                                            CAPITOLUL IV
     Eliberarea  dinfuncţie  a  secretarului   comunei   sau   oraşului   şi
sancţionarea acestuia…24
       Răspunderea juridică a secretarului potrivit Legii 188/ 1999…24
  1. Abaterile disciplinare. Sancţiunile disciplinare…25
  2. Răspunderea contravenţională a secretarului…26
  3. Răspunderea patrimonială(civilă)…26
  4. Răspunderea  secretarului  pentru  infracţiunile  săvârşite  în  timpul
     serviciului…27
                                        CAPITOLUL V
     Atribuţiile secretarului…28
                                  PARTEA II
     ORGANIGRAMA Primăriei municipiului Vatra Dornei
  1. Anchetă socială privind acordarea unui ajutor de urgenţă…32
                                  GRAFIC    1(Acordarea    ajutoarelor    de
urgenţă)…34
                               GRAFIC 2 (Ajutor social)…35
   2. Anchetă socială către Direcţia  Generală  Judeţeană  pentru  Protecţia
      Copilului…36
                              GRAFIC 3(Direcţia  Generală  Judeţeană  pentru
   Protecţia Copilului)…40
   3. Anchetă socială pentru numirea unui curator…41
                               GRAFIC 4(Curatele şi Tutele)…45
   4. Anchetă socială către Poliţia Judiciară…46
                              GRAFIC 5 (Poliţie)…49
   5. Anchetă socială către Tribunal…50
                               GRAFIC 6 (Judecătorie)…54
                               GRAFIC  7  (Totalul  ancheteleo  sociale   pe
   perioada                                   8  decembrie  2000  –  1   mai
   2002)…54
   6. Dispoziţie privind numirea unui curator…55
   7. Invitaţie – Şedinţă ordinară…57
   8. Dispoziţie – Convocarea Consiliului Local…60
   9. Proiect de hotărâre…63
  10. Proiect de hotărâre…64
BIBLIOGRAFIE……65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu