BUNURILE SI DATORIILE SOTILOR

BUNURILE ŞI DATORIILE SOŢILOR
                               PLANUL LUCRĂRII
REZUMAT
CAPITOLUL                  I.                   FAMILIA                   ŞI
CĂSĂTORIA...................................................................
..........3
                           1.    Noţiunea,    caracterele    şi    funcţiile
căsătoriei......................................................3
                          2.  Noţiunea,  natura  juridică   şi   caracterele
căsătoriei...........................................5
                                             3.                     Efectele
căsătoriei..................................................................
..........................10
CAPITOLUL           II.           BUNURILE           ŞI            DATORIILE
SOŢILOR....................................................27
                                1.        Bunurile        comune         ale
soţilor.....................................................................
........28
                                    2.            Sfera            bunurilor
comune......................................................................
.............36
                                  3.          Împărţirea           bunurilor
comune......................................................................
....50
                                4.        Datoriile        comune        ale
soţilor.....................................................................
.......62
                                5.        Bunurile        proprii        ale
soţilor.....................................................................
.........66
                         6.  Dreptul  soţilor  asupra  bunurilor  comune  şi
proprii........................................74
                           7.   Natura    juridică    a    comunităţii    de
bunuri..........................................................81
CAPITOLUL III. BUNURILE ŞI DATORIILE SOŢILOR ÎN LUMINA LEGII
                                                                SOCIETĂŢILOR
COMERCIALE............................................................85
                              1.      Bunul       comun       ca       aport
social......................................................................
.....85
                                     2.             Titlurile             de
valoare.....................................................................
.....................86
                                3.        Datoriile        soţilor        ca
asociaţi....................................................................
.........89
CAPITOLUL IV. NOŢIUNEA DE PATRIMONIU ŞI RELAŢIILE DINTRE SOŢI
                                   PRIVIND     BUNURILE     ŞI     DATORIILE
LOR..........................................91
                              1.      Despăgubirile       pentru       daune
morale................................................................91
                           2.   Repararea    daunei    morale    de    către
soţ............................................................94
CAPITOLUL V. EFECTELE DIVORŢULUI ASUPRA BUNURILOR COMUNE ŞI A
                                                                   LOCUINŢEI
COMUNE......................................................................
........96
                           1.   Efectele   divorţului    asupra    bunurilor
comune..................................................96
                           2.   Efectele   divorţului    asupra    locuinţei
comune...................................................99
CONCLUZII...................................................................
..........................................................102
BIBLIOGRAFIE................................................................
.......................................................104

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu