Notiune, definitie si caracteristicile societstii cu raspundere limitata - SRL

CUPRINS
                                 Capitolul I
                            Noţiuni introductive
I.1.   Introducerea în problematica societăţilor
        comerciale
I.2.   Noţiune, definiţie şi caracteristicile societăţii cu
        răspundere limitată.
                                Capitolul II
               Constituirea societăţii cu răspundere limitată
II.1.   Actele constitutive ale societăţii cu răspundere
          limitată
II.2.   Formalităţile necesare constituirii societăţii cu
          răspundere limitată
                                Capitolul III
               Personalitatea juridică a societăţii comerciale
                           cu răspundere limitată
III.1.   Caracteristici ale personalităţii juridice
III.2.   Atribute de identificare a societăţii
III.3.   Capacitatea juridică a societăţii
III.4.   Voinţa societăţii comerciale
III.5.   Patrimoniul societăţii comerciale
                                Capitolul IV
                     Funcţionarea societăţii comerciale
                           cu răspundere limitată
IV.1.   Funcţionarea adunării generale
IV.2.   Administratorii societăţii
IV.3.   Funcţia de control a gestiunii
IV.4.   Bilanţul contabil, beneficiile şi dividendele
                                 Capitolul V
               Dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale
                           cu răspundere limitată
V.1.   Dizolvarea societăţii comerciale cu răspundere
        limitată
V.2.   Lichidarea societăţii comerciale cu răspundere
          limitată

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu