Asigurarea dreptului la aparare ca principiu in procesul penal

                                   Cuprins
Introducere
Capitolul  I.  Noţiunea,  obiectul  şi  conţinutul  principiului  garantării
dreptului la apărare
( 1. Istoria dezvoltării dreptului la apărare
( 2. Obiectul şi clasificarea apărării
( 3. Aspectul psihologic al dreptului la apărare şi aplicarea  cunoştinţelor
psihologice de către avocat.
( 4. Deontologia profesională sau problemele etice
Capitolul II. Susţinerea apărării în faza urmăririi penale
( 1. Conţinutul dreptului la apărare în faza urmării penale
( 2. Activitatea procesuală a avocatului în ancheta preliminară
( 3. Scopul şi tactica activităţii apărătorului în urmărirea penală
Capitolul III. Formele şi modalităţile de exprimare a dreptului  la  apărare
în procesul examinării cazului în instanţa judecătorească
( 1. Respectarea  principiului  garantării  dreptului  la  apărare  în  faza
numirii  cauzei spre judecare
(  2.  Exercitarea  principiului  garantării   dreptului   la   apărare   în
dezbaterile juridice
( 3. Susţinerile verbale şi dreptul la ultimul cuvânt-garant  al  realizării
apărării
( 4. Atacarea sentinţei ca modalitate de înfăptuire a apărării
  Capitolul IV. Realizarea principiului garantării dreptului  la apărare în
          lumina tratatelor  internaţionale la care RM face parte.
Încheiere
Literatura utilizată
Pagini 109

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu