Terorismul intre istorie si actualitate

                                  CUPRINS:
CUPRINS:    1
CAPITOLUL I
Istoricul şi definirea fenomenului     3
  I.1 Introducere      3
  I.2 Terorismul între istorie şi actualitate     4
  I.3. Evoluţia şi definirea conceptul de terorism      8
CAPITOLUL II
Naşterea şi evoluţia   13
  II.1.Originea  13
  II.2. Începuturi     15
  II.3. Bazele teoretice    16
  II.4. Motivaţiile    18
  II.5. Evoluţii 20
    II.5.1 RAF şi Mişcarea 2 Iunie     20
    II.5.2 Celulele Revoluţionare (Revolutionäre Zellen - RZ) 27
  II.6. Măsuri de contracarare    30
  II.7. Perspective    33
    II.7.1 Celulele Revoluţionare – RZ 33
    II.7.2 Stânga autonomă şi RAF 33
    II.7.3 Noul crez al RAF 36
  II.8. Apusul   37
CAPITOLUL III
Ideologia şi strategia 48
  III.1. Războiul din Vietnam     48
  III.2. Criza educaţională 49
  III.3. Revolta studenţească     50
  III.4. Legile stării de necesitate şi situaţia parlamentară      50
  III.5. Începutul terorismului german de stânga  51
    III.5.1 Benno Ohnesorg  51
    III.5.2 Rudi Dutschke   51
  III.6. Înfiinţarea RAF    52
    III.6.1 "Prima generaţie" a RAF    52
    III.6.2 "Să construim Armata Roşie"      53
    III.6.3 Negarea capitalismului     54
    III.6.4 Teoria fascismului    55
    III.6.5 Lupta antiimperialistă.    57
  III.7. Fundamentele strategiei RAF   59
    III.7.1 Lupta armată    60
    III.7.2 Conceptul gherilă urbană. Carlos Marighella 61
    III.7.3 Strategia teroristă   66
    III.7.4 Strategia generaţiilor succesoare      67
    III.7.5 Propriul corp ca şi armă   68
CAPITOLUL IV
Colaborarea internaţională  71
  IV.1. Cadrul teoretic     71
  IV.2. Definirea tipologică a organizaţiilor teroriste germane    73
  IV.3. Cooperarea dintre organizaţiile germane şi palestiniene    75
    IV.3.1 Stabilirea şi dezvoltarea legăturilor   75
    IV.3.2 Cronica cooperării     76
    IV.3.3 Analiza premizelor cercetării     85
  IV.4. Influenţa variabilelor la nivelul sistemului internaţional 87
  IV.5. Ideologia ca forţă coezivă     92
  IV.6. Influenţa variabilelor la nivelul factorilor de decizie    96
CAPITOLUL V
CONCLUZII   98
Bibliografie:    100

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu