proxenetism si prostitutie

                                               CUPRINS
CUPRINS………………………………………………………….2
CUVÂNT INTRODUCTIV ……………………………………..4
CAPITOLUL  I – CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND
INFRACŢIUNILE DE PROSTITUŢIE ŞI PROXENETISM ...6
     1.Analiza  infracţiunii   de   prostituţie.Concept   şi   caracterizare
…………………….6
    a) Conţinutul legal………………………………………………………………….6
    b) Condiţii preexistente……………………………………………………………..6
    c) Conţinutul constitutiv……………………………………………………….…...7
    d) Forme.Modalităţi.Sancţiuni……………………………………………………...9
    e) Dinstincţie între infracţiunea de prostituţie şi fapte
       contravenţionale prevăzute de Legea 61/1991 cu modificările
       ulterioare………………………………………..9
      2.Analiza infracţiunii de proxenetism.Concept şi
caracterizare………………….10
     a)  Conţinutul legal…………………………………………………………………10
     b)  Condiţii preexistente……………………………………………………………10
     c)  Conţinutul constitutiv……………………………………………………….......11
     d) Forme.Modalitaţi.Sancţiuni……………………………………………………...13
           e)  Modalităţi de săvârşire a proxenetismului…………………….………………..14
       3.Variabilitatea istorică a atitudinilor şi relaţiilor sociale faţă
de prostituţie…14
       I. Începuturile prostituţiei……………………………………………………..14
      II. Prostituţia în Grecia Antică…………………………………………………15
     III. Prostituţia în Roma Antică………………………………………………….16
      IV. Reacţiile faţă de prostituţie în creştinismul
          timpuriu……………………….17
       V. Prostituţia în Perioada Evului Mediu……………………………………….18
      VI. Prostituţia ca expresie a discriminării femeii şi mişcarea
          aboliţionistă…….18
       4.Prostituţia şi proxenetismul în legislaţia
contemporană……………………….20
       I. Reglementarea prostituţiei feminine şi a celei juvenile în
          perioada contemporană……………………………………………………………….20
      II. Teorii şi cercetări psihologice în domeniul prostituţiei şi
          proxenetismului în  legislaţia
          contemporană……………………………………………………..22
CAPITOLUL II – PROSTITUŢIA CA ,,SUBCULTURĂ”ŞI IMPLICAŢIILE SOCIALE ALE
EXISTENŢEI ACESTUI FENOMEN………………………………………………………………....24
        1.  Definiţiile juridice şi sociale ale
prostituţiei…..……………………………….. 24
          2.  Evoluţia şi tendinţele fenomenului infracţional pe linie de
    prostituţie şi proxenetism în România……………..……………………………………………..26.
          3. Cauzele,condiţiile şi împrejurările care generează şi
    favorizează infracţiunile de prostituţie  şi
    proxenetism…………………….…………………………………….31
           4. Tipuri de prostituţie……………………………………………………………..33
           5.Tâlhăria bazată pe fenomenul prostituţiei………………………………………..37
           6.Cea mai veche meserie este şi pentru
bărbaţi…………………………………....38
           7.Legalizarea prostituţiei în societatea românească – argumente
pro şi contra…....43
CAPITOLUL III – PROXENETISMUL – FORMĂ EXTREMĂ A PARAZITISMULUI
SOCIAL…………………………………………….48
        1.Rolul proxenetismului.Funcţia madamei……………..…………………………...48
          2.Traficul de carne vie……………………….……………………………………..52
         3. Recomandarea R(2000) 11 a Comitetului Miniştrilor Europei către
statele membre,cu privire la acţiunea împotriva traficului de carne vie în
scopul exploatării sexuale (adoptată la 19 mai
2000)………………………………………………………....56
CAPITOLUL IV – ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR INFORMATIV-OPERATIVE ŞI DE
CERCETARE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA INFRACŢIUNILOR DE PROSTITUŢIE ŞI
PROXENETISM……,…………………………….....59
          1.Activităţi informativ-operative întreprinse de poliţie pentru
prevenirea prostituţiei şi proxenetismului…………………………………………………………………………59
          2.Activităţi desfăşurate de poliţie pentru prevenirea şi
descoperirea şi probarea infracţiunilor de prostituţie şi
proxenetism…………………………………………….….65
     A. Activităţi de descoperire a infracţiunilor de prostituţie şi
        proxenetism………..65
     B. Activităţi operative şi de cercetare……………………………………………..70
ANEXĂ – Prostituţia şi proxenetismul în legislaţia europeană…………73
STUDII DE CAZ………………...…………………………………………83
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………...89

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu