ASPECTE PRIVIND ORDINEA ECONOMICA MONDIALA

CUPRINS
Capitolul I.
  SITUAŢIA  MONDIALĂ CONTEMPORANĂ. TENDINŢE GENERALE
    1.1.    Modernizarea şi revoluţia tehnologico-informaţională – factori
    determinanţi în raportul de forţe pe plan mondial    5
    1.2. Globalizarea – fenomenul contemporan care a cucerit lumea  8
Capitolul II
  COMERŢUL MONDIAL ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII, CA FACTOR DETERMINANT  AL
  RAPORTULUI DE FORŢE ÎN PLAN MONDIAL
    2.1. Apariţia şi evoluţia comerţului mondial   17
    2.2.    Războaiele mondiale şi impactul lor asupra schimburilor
    comerciale internaţionale     45
    2.3. Ordinea economică mondială     61
    2.4.    Investiţiile internaţionale – factor determinant  al
    regionalizării
    economice     66
    2.5.    Apariţia regiunilor economice  şi impactul lor asupra comerţului
    internaţional 75
Capitolul III
  RELAŢIA POLITIC-ECONOMIC  ŞI IMPORTANŢA EI
  ÎN REALIZAREA ORDINII ECONOMICE MONDIALE
    3.1. Schimbări în raportul de forţe pe plan mondial  79
    3.2.    Puncte de tensiune pe glob. Legătura lor cu probleme economice
    mondiale      82
    3.3.    Centre de putere, jucători strategici şi sfere de influenţă. Cui
    va aparţine secolul XXI? 88
    3.4. Regiunile economice pe harta lumii   94
    3.5.    Arma economică şi rolul ei în reaşezarea raporturilor  de forţe
    124
  Concluzii personale  129
  Bibliografie   131

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu