Politica Regionala si Coordonarea Instrumentelor Structurale Studiu de Caz - Municipiul Moinesti

INTRODUCERE
CAPITOLUL I
POLITICA REGIONALĂ ÎN U.E.: SEMNIFICAŢII, EVOLUŢIE ŞI INSTRUMENTE DE SUSŢINERE
I.1. Etape ale instituirii politicii de dezvoltare regională
I.2. Principiile şi obiectivele politicii de dezvoltare regională
I.3. Instrumentele politicii de dezvoltare regională
I. 3.1. Fondurile de Pre-Aderare: PHARE, ISPA, SAPARD
I.3.2. Instrumentele Structurale sau Post – Aderare: Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune, Fondurile complementare, Fondul European de Solidaritate
I.4. Cadrul legal şi instituţional al coordonării, implementării, monitorizării şi evaluării politicii de dezvoltare regională
CAPITOLUL II
POLITICA REGIONALĂ ÎN ROMÂNIA ŞI COORDONAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE
II.1. Aspecte legislative şi instituţionale
II.1.1. Legislaţia privind dezvoltarea regională
II.1.2. Structuri naţionale şi teritoriale privind dezvoltarea regională
II.2. Documentele de programare: Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 (PND), Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), Programele Operaţionale (PO)
II. 3. Puncte cheie privind accesarea instrumentelor structurale
II.3.1 Beneficiarul eligibil
II.3.2 Proiectul eligibil
II.3.3 Cofinanţare necesară pentru un proiect cu fonduri structurale
II.3.4 Documentaţia necesară
II.3.5 Paşi în obţinerea finanţării
II.3. Nivelul de absorţie a instrumentelor structurale atins până în aprilie 2010 în România
CAPITOLUL III
COORDONAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE ÎN JUDEŢUL BACĂU
III.1. Amplasarea în cadrul Regiunii Nord – Est
III.2. Strategia de dezvoltare economico-socială a municipiul Moineşti (jud. Bacău)
III. 3. Proiecte de absorţie a instrumentelor structurale în municipiul Moineşti (jud. Bacău)
CONCLUZII

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu