Principiile raspunderii juridice

    RASPUNDEREA JURIDICA
                                    CUPRINS:
                                                CAPITOLUL I
       Noţiunea  de principiu şi cea  de răspundere juridică.
1.1  Conceptul şi evoluţia noţiunii de principiu al dreptului.
1 .2 Principiul responsabilităţii - ca principiu fundamental  al  sistemului
de drept.
1  .3  Locul  şi  rolul  principiilor  răspunderii  juridice   în   ierarhia
principiilor generale ale
dreptului.
                                               CAPITOLUL II
      Prezentarea  analitică  a  principiilor   generale   ale   răspunderii
juridice.
2.1 Principiul legalităţii răspunderii juridice.
2.2 Principiul prezumţiei nevinovăţiei în stabilirea răspunderii juridice.
2.3 Principiul răspunderii pentru fapte săvârşite cu vinovăţie.
2.4 Principiul răspunderii personale.
2.5 Principiul justeţei sancţiunii.
2.6 Principiul celerităţii tragerii la răspundere.
2.7 Principiul potrivit căruia unei singure violări a  normei  juridice   îi
corespunde o singură imputare a răspunderii.
                                                CAPITOLUL III
      Principiile  formelor de răspundere juridică.
3.1  Principiile răspunderii penale.
3.2 Principiile răspunderii civile.
3.3 Principiile răspunderii administrative.
      Concluzii .
      Bibliografia.
Pagini 72

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu