PUBLICITATEA FORMELOR DE EXERCITARE A PROFESIILOR LIBERALE

Cuprins
Capitolul 1
   1. Instituţia profesiilor liberale. Consideraţii introductive …………...…… 3
   2. Trăsăturile şi caracteristicile profesiilor liberale ………………….……...…… 6
   3.       Profesie       liberală       vs.       profesiune        liberă
      ………….....................................................…… 10
Capitolul 2
   1.      Noţiunea       (definiţia)       de       profesie       liberală
      ………….............................................…… 13
   2. Profesii liberale juridice existente în România şi
         formele de exercitare a acestora ………………………………………….……………..…… 14
   3. Uniunea Profesiilor Liberale din România …………………………………..…… 21
   4. Valorile comune ale profesiilor liberale în U.E ………………………...…… 22
Capitolul 3
Publicitatea formelor de exercitare a profesiilor liberale ……..…… 26
Efectele restricţiilor în materie de publicitate ……………………….…...…… 32
Concluzii………………………………………………………………………………………………………………………….36
Anexa 1 ………………………………………………………………………………………………………………..…...…… 38
Anexa 2 ……………………………………………………………………………………………………………..……...…… 42
Bibliografie ……………………………………………………………………………………………………….…...…… 46

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu