Politica mainilor murdare si administratia publica

      CUPRINS:
      INTRODUCERE.....................................................4
      CAPITOLUL I. MACHIAVELLI ŞI MORALA CELEI DE-A DOUA
INSTANŢE..............................................5
      CAPITOLUL II. UTILITARISMUL ŞI POLTICA „MÂINILOR
MURDARE”...........................................13
      II.1.
UTILITARISMUL...................................................13
      II.2. POLITICA MÎINILOR MURDARE.....................17
      CAPITOLUL III. POLITICA “MÎINILOR MURDARE” GENERATOARE DE CORUPŢIE ÎN
ADMINISTRAŢIE……………………………………..21
      III.1 Definirea fenomenului corupţiei.......22
      III.2 Cauzele care determină corupţia
administrativă..............................................................
......36
      III.3 Consecinţele corupţiei administrative....42
      III.4.      Forme       de       manifestare       ale       corupţiei
administrative..............................................................
.........47
      CAPITOLUL      IV.      ETICA      ÎN      ADMINISTRAŢIA       PUBLICĂ
ROMÂNEASCĂ.............................................54
      IV. 1. COD
ETIC..................................................................55
      IV.2.                              COD                              AL
CONDUITEI.................................................57
      IV.3. STATUTUL FUNCŢIONARULUI PUBLIC...........61
      CONCLUZII..............................................................
..63
      BIBLIOGRAFIE......................................................66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu