Fundamentarea si Executia Procesului Bugetar in Cadrul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Vaslui

Capitolul 1. Organizarea și funcționarea Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Vaslui 2
1.1Scurt istoric 2
1.2Obiectul de activitate 3
1.3 Organizarea interna 4
1.4 Organigrama CAS Vaslui 8
1.5 Structuri de personal 9
1.6 Functionalitate 11
Compartimentul Juridic, Contencios și Aplicare Acorduri Internaționale 11
1.7 Relatii externe 24
1.8. Structura si evolutia veniturilor/cheltuielilor bugetare la CAS Vaslui în 28
perioada 2010-2012 28
CAPITOLUL 2 34
Fundamentarea indicatorilor financiari în cadrul CAS Vaslui 34
2.1. Cadrul juridic de actiune 34
2.2. Indicatori reprezentativi în cadrul Casei de Asigurari de Sanatate Vaslui 36
2.3. Calcule si fundamentari cu referile la principalele categorii de 37
cheltuieli la CAS Vaslui 37
2.4. Continutul si structura bugetului de venituri si cheltuieli al CAS Iasi 46
2.5. Fluxuri informationale generate de fundamentarea cheltuielilor 48
bugetare ale CAS Vaslui 48
CAPITOLUL 3 52
Finantarea cheltuielilor bugetare la CAS Vaslui 52
3.1. Surse de finantare a institutiilor publice 52
3.2. Modalitati tehnice utilizate în finantarea cheltuielilor bugetare 54
3.2.1. Deschiderea si repartizarea de credite bugetare 54
3.2.2. Alimentarea cu fonduri 60
3.3. Utilizarea efectiva a creditelor bugetare si a fondurilor alocate. Plati 62
pentru cheltuieli 62
3.4. Fluxuri informationale generate de finantarea cheltuielilor bugetare 69
Bibliografie 74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu