ARMA ECONOMICA IN RELATIILE INTERNATIONALE

CUPRINS
Introducere.................................................................
....................................6
Capitolul 1. STADIUL CUNOAŞTERII PROBLEMATICII.................14
          1.1.           Războiul            global            -condiţionări
economice.............................14
          1.2. Sancţiunile economice – arma  de  distrugere  sau  instrument
adiacent                            al                            relaţiilor
diplomatice?................................................................
.26
Capitolul    2.    GLOBALIZAREA,    CAUZE     ŞI     EFECTE     ÎN     LUMEA
           CONTEMPORANĂ.....................................................
           ..........28
          2.1.                   Globalizarea                    activităţii
economice.......................................28
          2.2. Sancţiunile economice – mijloace de  coerciţie  în  relaţiile
internaţionale..............................................................
...................................38
          2.3. Sancţiunile economice la graniţa dintre  etic  şi  imoral  în
relaţiile
internaţionale..............................................................
......................51
Capitolul  3.  LEGITIMITATEA  FOLOSIRII   ARMEI   ECONOMICE   ÎN   RELAŢIILE
           INTERNAŢIONALE        ŞI        CONSECINŢELE        SANCŢIUNILOR
           ECONOMICE.........................................71
          3.1.        Apariţia         crizelor         economice         de
sistem.................................71
          3.2.             Controlul             asupra              rutelor
petrolului.......................................76
          3.3.               Consecinţe               în                plan
social......................................................79
Capitolul   4.   STUDIU   DE   CAZ.   ANALIZA   CONFLICTULUI   DIN   –   EX-
IUGOSLAVIA..................................................................
....................82
          4.1.          Cronologia          unui           veac           de
nelinişte........................................82
          4.2. Primele sancţiuni economice ale Comunităţii Europene: absenţa
voinţei                politice,                 sau                 absenţa
mijloacelor?.........................................85
          4.3.               Campania               aeriană                a
NATO..................................................89
CONCLUZII                             FINALE                              ŞI
PROPUNERI..................................................91
BIBLIOGRAFIE................................................................
.........................94
ANEXE.......................................................................
..................................99
      Anexa nr. 1. Schema globalizării.  Momente  importante  ale  evoluţiei
globalizării................................................................
....................................99
      Anexa nr. 2. „Declaraţia de la Siena” cu privire la criza globalizării
economice       -       Siena,        Italia,        Septembrie,        1998
-.............................................101

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu