FALSUL MATERIAL IN INSCRISURI OFICIALE

                                C U P R I N S
|CAPITOLUL  I  CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE                             |   |
|Secţiunea 1.  Introducere                                           |5  |
|Secţiunea 2.  Referinţe istorice                                    |5  |
|    1) Evoluţia reglementărilor în materia falsurilor               |8  |
|    2) Sistematizarea infracţiunilor de fals în Codului Penal în    |12 |
|vigoare                                                             |   |
|    3) Sistematizarea infracţiunilor de fals în proiectul Codului   |12 |
|Penal                                                               |   |
|                                                                    |14 |
|CAPITOLUL  II  ASPECTE COMUNE INFRACTIUNILOR DE FALS                |   |
|Secţiunea 1.  Consideraţii generale cu privire la falsuri           |14 |
|    1)  Specificul infracţiunilor de fals                           |14 |
|    2)  Cadrul infracţiunilor de fals                               |16 |
|    3)  Noţiuni preliminare                                         |18 |
|         A.  Noţiunea de fals                                       |18 |
|         B.  Noţiunea de falsificare                                |19 |
|         C.  Noţiunea de încredere                                  |19 |
|Secţiunea 2.  Caracteristici generale ale infracţiunilor de fals    |20 |
|    1)  Obiectul infracţiunilor                                     |21 |
|         A.  Obiectul juridic generic                               |21 |
|         B.  Obiectul material                                      |23 |
|    2)  Subiecţii infracţiunilor                                    |24 |
|         A.  Subiectul activ                                        |24 |
|         B.  Subiectul pasiv                                        |24 |
|    3)  Latura obiectivă                                            |25 |
|         A. Elementul material                                      |25 |
|         B. Urmarea imediată                                        |25 |
|         C.  Legătura de cauzalitate                                |26 |
|    4)  Latura subiectivă                                           |26 |
|         A.  Forma de vinovăţie                                     |26 |
|         B.  Mobilul                                                |26 |
|         C.  Scopul                                                 |27 |
|    5)   Forme, modalităţi, sancţiuni şi aspecte procesuale         |27 |
|         A.   Forme                                                 |27 |
|         B.  Modalităţi                                             |28 |
|         C.  Sancţiuni                                              |28 |
|         D.  Aspecte procesuale                                     |28 |
|Secţiunea 3.  Falsul în înscrisuri                                  |29 |
|    1)  Noţiuni preliminarii                                        |29 |
|    2)  Sensul şi accepţiunea juridică a termenului de "înscris"    |30 |
|         A.  Înscrisurile oficiale                                  |31 |
|         B.  Înscrisurile sub semnătură privată                     |31 |
|    3) Producerea de consecinţe juridice - condiţie esenţială pentru|31 |
|atragerea răspunderii penale                                        |   |
|         A.  Valoarea probatorie                                    |32 |
|         B.  Semnificaţia juridică                                  |33 |
|    4)  Incidenţa legii penale asupra unor alte categorii de        |34 |
|înscrisuri                                                          |   |
|         A.  Înscris inform                                         |34 |
|         B.  Înscris lovit de nulitate                              |35 |
|                                                                    |37 |
|CAPITOLUL III  FALSUL MATERIAL ÎN ÎNSCRISURI OFICIALE               |   |
|Secţiunea 1.  Precizări prealabile                                  |37 |
|    1)  Conţinutul legal                                            |37 |
|    2)  Concept şi caracterizare                                    |37 |
|    3)  Precedente legislative                                      |39 |
|Secţiunea 2.  Condiţii preexistente                                 |41 |
|    1)  Obiectul infracţiunii                                       |41 |
|         A. Obiectul juridic generic                                |41 |
|         B.  Obiectul juridic special                               |41 |
|         C.  Obiectul material                                      |42 |
|    2)  Subiecţii infracţiunii                                      |45 |
|         A.  Subiectul activ                                        |45 |
|         B.  Subiectul pasiv                                        |48 |
|    3)  Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii                     |48 |
|Secţiunea 3.  Conţinutul juridic al infracţiunii                    |49 |
|    1)  Situaţia premisă                                            |49 |
|    2)  Conţinutul constitutiv                                      |50 |
|         A.  Latura obiectivă                                       |50 |
|a)  Elementul material                                              |50 |
|b)  Cerinţe esenţiale                                               |54 |
|c)  Urmarea imediată                                                |58 |
|d)  Raportul de cauzalitate                                         |60 |
|         B.  Latura subiectivă                                      |60 |
|Secţiunea 4.Formele infracţiunii, unitate infracţională, pluralitate|62 |
|de fapte şi făptuitori                                              |   |
|    1)  Formele infracţiunii                                        |62 |
|         A.  Actele pregătitoare                                    |62 |
|         B . Tentativa                                              |63 |
|         C.  Consumarea                                             |64 |
|    2)  Infracţiunea continuată                                     |64 |
|    3)  Concursul de infracţiuni                                    |65 |
|    4)  Participaţia improprie                                      |66 |
|Secţiunea 5.  Modalităţi. Sancţiuni.                                |67 |
|    1)  Modalităţi                                                  |67 |
|    2)  Sancţiuni                                                   |68 |
|         A.  Pedeapsa principală                                    |68 |
|         B.  Pedeapsa complementară                                 |70 |
|         C.  Confiscarea specială                                   |71 |
|Secţiunea 6.  Uzul de fals-infracţiune corelativă şi subsecventă    |72 |
|                                                                    |78 |
|CAPITOLUL  IV    ALTE ASPECTE PRIVIND FALSUL MATERIAL IN INSCRISURI |   |
|OFICIALE                                                            |   |
|Secţiunea 1.  Aspecte procesuale                                    |78 |
|    1)  Organele de cercetare competente                            |78 |
|    2)  Punerea în mişcare a acţiunii penale                        |79 |
|    3)  Instanţa competentă                                         |79 |
|    4)  Acţiunea civilă în procesul penal                           |80 |
|Secţiunea 2.  Aspecte criminologice ale infracţiunilor de fals      |82 |
|    1)   Metodica cercetării criminalistice a falsurilor în         |84 |
|înscrisuri                                                          |   |
|         A.  Falsul prin înlăturare de text                         |85 |
|         B.  Falsul prin acoperire de text                          |86 |
|         C.  Falsul prin adăugare de text                           |87 |
|         D.  Falsul prin contrafacerea scrisului                    |87 |
|Secţiunea 3.  Falsul informatic                                     |88 |
|Secţiunea 4. Legislaţie comparată                                   |94 |
|CAPITOLUL V  CONCLUZII                                              |96 |
Bibliografie 100

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu