COSILIUL LOCAL- componenta a sistemului administratiei publice

           Noţiunea de autoritate a administraţiei publice locale
       2.1. Caracteristicile autorităţilor administraţiei publice locale
       Identificarea autorităţilor administraţiei publice locale
     Identificarea autorităţilor administratiei publice locale în cadrul
                           normelor legii organice
       Organizarea   si   funcţionarea   autorităţilor    publice    locale
       deliberative
       Organizarea consiliilor locale
       Funcţionarea consiliului local
       Desfăsurarea sedinţelor comisiilor de specialitate
       Mandatul alesilor locali
       Conceptul de mandat al alesilor locali
       Natura juridică a mandatului alesilor locali
       Trăsăturile caracteristice mandatului alesilor locali.
       1. Generalitatea mandatului alesilor locali
       2. Independenţa mandatului alesilor locali.
       3. Irevocabilitatea mandatului alesilor locali.
       Condiţiile de eligibilitate si dobândirea mandatului alesilor locali
       Durata mandatului alesilor locali
       1. Delimitarea în timp a mandatului alesilor locali
       Inceperea mandatului alesilor locali
       Supleanţii alesilor locali
       Conţinutul mandatului alesilor locali
       Obligaţiile alesilor locali
       Protecţia mandatului alesilor locali.
       Indemnizaţiile alesilor locali
       Competenţa autorităţii administraţiei publice locale.
        Precizări terminologice
       Atribuţiile consiliului local
       Activitatea autorităţilor administraţiei publice locale
       Efectele  juridice  ale  actelor  administrative  ale  autorităţilor
administraţiei                                  publice locale.
       Încetarea efectelor juridice.
       Patrimoniul colectivităţilor locale
       Domeniul public al colectivităţilor locale.
       Domeniul privat al colectivităţilor locale.
       Serviciile publice ale consiliilor locale.
       Asocierea si cooperarea autorităţilor administraţiei publice locale.
Pagini 74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu