imbunatatire a muncii

CUPRINS
|Capitolul 1 -  Succinte consideraţii privind managerul şi rolul  |3   |
|său în derularea proceselor de management                        |    |
|1.1. Managerul şi procesele de management                        |3   |
|1.2. Profilul psihosocioprofesional al managerului               |6   |
|1.3. Tipologia managerilor. Stiluri manageriale                  |12  |
|1.4. Problematica utilizării timpului managerilor                |14  |
|1.5. Eficacitatea muncii managerilor                             |17  |
|1.6. Schema de ansamblu privind managerul şi rolul său determinat|18  |
|în eficientizarea activităţilor firmei                           |    |
|Capitolul 2 -  Analiza activităţii managerilor la prefectura     |21  |
|judeţului Gorj                                                   |    |
|2.1. Caracteristici ale domeniului managementului public         |21  |
|2.2. Prezentarea metodologiei de lucru                           |38  |
|2.3. Analiza activităţii managerilor pe baza metodelor utilizate |66  |
|Capitolul 3  -  Propuneri de modernizare a muncii managerilor    |76  |
|3.1. Propuneri de perfecţionare a componentelor sistemului de    |76  |
|management                                                       |    |
|3.2. Modalităţi de creştere a eficacităţii managerilor în        |79  |
|derularea proceselor de management                               |    |
|3.3. Model de abordare logică a unei probleme                    |84  |
|3.4. Dezvoltarea firmei. Managementul culturii organizaţionale   |86  |
|Anexa 1                                                          |88  |
|Bibliografie                                                     |95  |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu