Pregatirea functionarului comunitar roman

CUPRINS
ARGUMENT: …………………………………………………………………….pag. 5
    UNIUNEA EUROPEANA: ………………….................................................pag. 6
    Scurt istoric al Uniunii Europene; ……………………………………………...pag. 6
    Prezentarea Uniunii Europene; …………………………………………………pag. 16
2.1 Ce este Uniunea Europeana ?; ………………………………………………….pag. 17
2.2 Misiunea Uniunii Europene.; …………………………………………………..pag. 17
2.3 Obiective principale; …………………………………………………………...pag. 17
2.4 Statele membre; ………………………………………………………………...pag. 18
2.5 Institutii ale Uniunii Europene.; ………………………………………………..pag. 18
2.6 Simboluri ale Uniunii Europene.; ……………………………………………....pag. 20
2.7 Tratatele Europene. Scurt istoric; ………………………………………………pag. 21
2.8 Largirea Uniunii Europene; …………………………………………………….pag. 23
2.9 Obiectivul Romaniei de aderare la Uniunea Europeana. ………………………pag. 24
II.  ROMANIA, STAREA DE FAPT: …………………………………………...pag. 27
    Functionarul public roman; ……………………………………………………..pag. 27
    Notiunea de functinar public; …………………………………………………..pag. 27
    Rolul functionarilor publici; ……………………………………………………pag. 29
    Drepturile si obligatiunile functionarilor publici; ……………………………...pag. 33
    Coruptia in administratia publica; ……………………………………………...pag. 38
    Politizarea functiei publice; ……………………………………………………pag. 44
    Concluzii………………………………………………………………………..pag. 46
III. DIMENSIUNEA FUNCTIEI PUBLICE IN TARILE EUROPENE.
TENDINTE SI PROGRESE: ……………………………………………………pag. 48
1. Introducere; ……………………………………………………………………..pag. 48
2. Ipoteze de lucru; ………………………………………………………………...pag. 49
3. Privire de ansamblu asupra dimensiunii funcţiilor publice
în statele UE şi reformele sale; ……………………………………………………pag. 52
4. Problema responsabilităţilor statului; …………………………………………..pag. 54
5. Noi definiţii ale sectorului public şi ale administraţiei publice
în accepţia Curţii Europene de Justiţie; …………………………………………....pag. 55
6. Tendinţe de reducere a personalului, dar nu de redefinire a dimensiunii
funcţiei publice, în ţările membre ale Uniunii Europene; …………………………pag. 61
7. Ţările din Europa centrală şi de est. Dimensiunea functiei publice nou create; ...pag. 63
8. Concluzii ………………………………………………………………………..pag. 72
IV. STRATEGIE DE MODERNIZARE A SISTEMULUI EDUCATIV SI INSTITUTIONAL AL FUNCTIONARULUI COMUNITAR ROMAN: …….pag. 74
1.       Contextul intern. Diagnoza domeniului; …………………………………….pag. 74
1.2     Probleme critice ale domeniului; …………………………………………….pag. 77
1.3     Cerinte ale U.E. si ale altor institutii internationale relevante
pentru integrarea   Romaniei in Uniunea Europeana; ……………………………...pag. 79
         Prioritati generale; …………………………………………………………..pag. 82
         Activitati de modernizare; …………………………………………………..pag. 85
         Imbunatatirea activitatii functionarilor publici; ……………………………..pag. 85
    Organizarea interna; ………………………………………………………...pag. 85
    Managementul resurselor umane; …………………………………………..pag. 87
    Gestiunea publica; …………………………………………………………..pag. 92
    Noile tehnologii ale informatiei si comunicatiilor; ………………………....pag. 94
    Alte actiuni necesare modernizarii; ………………………………………....pag. 95
         Imbunatatirea activitatii serviciilor deconcentrate; …………………………..pag. 96
3.2.1. Cresterea eficientei serviciilor publice coordonate de prefecture; …………....pag. 96
3.2.2. Monitorizarea procesului de descentralizare a serviciilor publice locale; ……pag. 97
3.2.3. Prioritati sectoriale; …………………………………………………………...pag. 99
3.2.4. Monitorizarea implementarii legislatiei armonizate cu acquis- ul comunitar; ..pag. 104
         Imbunatatirea calitatii serviciilor cu impact direct asupra cetateanului; ……..pag. 105
         Imbunatatirea cooperarii institutionale………………………………………..pag. 107
V. PLEDOARIE PENTRU O COOPERARE
INSTITUTIONALA INTENSIFICATA LA NIVELUL
AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE:……………….pag. 109
1.Similaritatea problemelor cu care se confrunta
autoritatile administratiei  publice locale; …………………………………………..pag. 110
2. Necesitatea de “a invata” din experientele altora; ………………………………..pag. 111
3. Existenta la nivel local European, a unor “instrumente”
care faciliteaza cooperarea. …………………………………………………………pag. 112
VI.  INSTITUTIA PRIMARIEI SI PERSONALIZAREA PUTERII. 
ANALIZA   COMPARATIVA ROMANIA – FRANTA; ………………………pag. 116
VII. O ROMANIE MODERNA CU O ADMINISTRATIE PUBLICA, TRANSPARENTA,  EUROPEANA. ………………………………………..pag. 129
BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………….pag. 131

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu