Sisteme Electorale si Procese de Democratizare in Spatiul Sud Est European Analiza Comparata in Patru State Post Totalitare - Romania, Bulgaria, Polonia, Ungaria

INTRODUCERE.
CAPITOLUL I
DE LA REPREZENTARE POLITICĂ LA SISTEME ELECTORALE ŞI MODURI DE SCRUTIN.
I.1. Democraţie, reprezentare politică, vot universal, alegeri şi partide politice.
I.2. Pseudo - reprezentare electorală în comunism.
I.3. Dimensiuni ale reprezentării în post-comunism.
I.4. Sisteme electorale şi moduri de scrutin
CAPITOLUL II
SISTEME ELECTORALE DUPĂ 1989 ÎN POLONIA, UNGARIA, BULGARIA ŞI ROMÂNIA – CADRU LEGISLATIV- .
II.1. Semnificaţiile anului 1989 şi angajarea democratică
în câteva ţări din Sud-Estul Europei.
II.1.a. Semnificaţiile anului 1989 şi primele alegeri
În Polonia, Ungaria, Bulgaria şi România.
II.1.b. Angajare democratică – câteva consideraţii teoretice.
II.2. Cadru legislativ al sistemelor electorale în Polonia, Ungaria, Bulgaria şi România (constituţie, legi electorale, organe competente).
II.2.a. Sisteme electorale în Polonia, Ungaria, Bulgaria, România
– prevederi constituţionale - .
II.2.b. Sisteme electorale, legi electorale şi organe competente
în Polonia, Ungaria, România şi Bulgaria.
CAPITOLUL III
SISTEME ELECTORALE ÎN POST-COMUNISM: - BULGARIA, POLONIA, ROMÂNIA, UNGARIA -EFECTE „MECANICE” ASUPRA REPREZENTĂRII POLITICE.
III.1. Sistemele electorale din România, Bulgaria, Polonia şi Ungaria.
III.2. Efectele „mecanice” ale sistemelor electorale din Bulgaria, Polonia, România şi Ungaria asupra reprezentării politice.
III.2.a. Deviaţia de la proporţionalitate
III.2.b. Numărul efectiv de partide
III.2.c. Partide care participă la alegeri, partide care obţin reprezentare în legislativ
III.2.d. Influenţa alegerilor prezidenţiale asupra alegerilor parlamentare
CAPITOLUL IV
SISTEME ELECTORALE ÎN POST-COMUNISM:- BULGARIA, POLONIA, ROMÂNIA, UNGARIA - EFECTE „PSIHOLOGICE” ASUPRA COMPORTAMENTULUI ELECTORAL- .
IV.1. Sistemele electorale şi comportamentul electoral al alegătorilor.
IV.2. Sistemele electorale şi comportamentul electoral al partidelor politice.
IV.3. Indicele volatilităţii electorale în Ungaria, Polonia, Bulgaria şi România.
CONCLUZII .
ANEXE.
BIBLIOGRAFIE .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu