Cercetarea Intentiilor de Cumparare pentru Autoturismele Marca Dacia

Introducere pag. 4
Capitolul 1. Scurtă prezentare a SC Automobile Dacia SA şi a portofoliului de
produse pag. 6
1.1. Automobile Dacia SA – informaţii generale pag. 6
1.2. Piaţa Automobile Dacia SA pag. 7
1.3. Portofoliul de produse Dacia pag. 13
Capitolul 2. Metode de cercetare de marketing ce pot fi utilizate în studiul
intenţiilor de cumpărare pentru autoturismele marca “Dacia” pag. 17
2.1. Investigarea surselor de date secundare pag. 17
2.2. Cercetarea directǎ pag. 19
2.3. Experimentul de marketing pag. 21
2.4. Simularea fenomenelor de marketing. pag. 22
Capitolul 3. Cercetare directǎ având ca scop determinarea intenţiilor
de cumpărare pentru autoturismele marca “Dacia” pag. 24
3.1. Faza preliminară a cercetării pag. 25
3.1.1.Definirea problemei decizionale pag. 25
3.1.2.Stabilirea scopului, identificarea obiectivelor şi elaborarea ipotezelor
cercetării pag. 25
3.1.3.Estimarea prealabilă a valorii informaţiilor obţinute din cercetare pag. 27
3.2. Faza de proiectare a cercetării pag. 28
3.2.1. Alegerea surselor de informaţii pag. 29
3.2.2. Selectarea modalităţii de culegere şi sistematizare a informaţiilor pag. 30
3.3. Faza de realizare a cercetării pag. 37
3.3.1. Recoltarea informaţiilor pag. 38
3.3.2. Prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiilor pag. 39
Concluzii pag. 52
Anexă pag. 55
Bibliografie pag. 59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu