STUDIU PRIVIND PARTICULARITATILE SERVICIULUI DE PROTOCOL IN MINISTERUL APARARII

C U P R I N S
INTRODUCERE.................................................................
........................... 5
Capitolul 1: PROTOCOLUL: UN CUVÂNT CU SENSURI
MULTIPLE....................................................................
...........................…. 7
        1. Protocol şi
           diplomaţie.......................................................
           ........... 7
        2. Protocol şi
           etichetă.........................................................
           .............. 8
        3. Protocol şi
           ceremonial.......................................................
           ........... 9
        4. Protocolul face ordine dar nu tulbură
           armonia........................... 10
        5. Protocolul şi crearea de
           imagine.....................……...….....…... 11
        6. Importanţa protocolului instituţional în cadrul activităţii
           instituţiei
           militare...............................................….........
           ........... 12
Capitolul 2: REGULI  CE  URMEAZĂ  A  FI  RESPECTATE  CU PRILEJUL  UNOR
ACŢIUNI  PROTOCOLARE.................................. 15
        1.
           Invitaţia.........................................................
           ............................. 15
        2. Lista
           invitaţilor......................................................
           ..................... 19
        3. Conceperea planului de  aşezare la
           masă................................... 21
        4. Facilitarea participării
           invitaţilor.........................................…... 21
        5. Precăderea şi
           plasarea.........................................................
           ....... 25
        6. Reguli de comportament pe timpul acţiunilor protocolare........
           29
           2.6.1. Titluri şi formule de
           adresare…....................................... 39
Capitolul 3: PARTICULARITĂŢI  ALE  ORGANIZĂRII PROTOCOLULUI  ÎN MINISTERUL
APĂRĂRII............................… 44
        1. Atribuţiile secţiei protocol şi relaţii militare
           internaţionale....... 44
        2. Ordinea protocolară în Ministerul
           Apărării.....................…...... 47
        3. Conferinţele
           internaţionale...............................………...…….. 53
        4. Protocolul şi eticheta dineurilor şi recepţiilor........……..……..
           56
        5. Ceremoniile
           militare............................................…………......
           67
           3.5.1. Ceremonii militare la nivel
           central.................................. 72
CONCLUZII  ŞI
PROPUNERI.................................................................
77
BIBLIOGRAFIE……………………………………….………....……..... 79
ANEXĂ: Cele mai uzuale plasamente la masa…...……………..………… 80

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu