Mijloacele juridice de garantare a obligatiilor

                                   CUPRINS
       |Introducere………………………………………………………...                                 |2    |
|Capitolul I Consideraţii generale privind garanţiile……………           |3    |
|Noţiunea de garanţie………………………………………….                               |5    |
|1.2.    Regimul juridic al garanţiilor………………………………...               |14   |
|1.3.    Clasificarea garanţiilor……………………………………….                    |25   |
|Capitolul II  Garanţiile reale – gajul …………………………….                 |36   |
|Definiţie. Reglementare. Clasificare………………………….                     |36   |
|2.2.   Constituirea gajului…………………………………………...                      |48   |
|2.3.    Efectele gajului………………………………………………                          |62   |
|Capitolul III  Garanţiile reale – ipoteca…………………………                 |69   |
|Definiţie. Reglementare. Clasificare…………………………                      |69   |
|3.2.   Caracterele generale ale ipotecilor……………………………               |74   |
|3.3.   Efectele ipotecii……………………………………………….                         |80   |
|3.4.   Publicitatea ipotecii…………………………………………..                      |85   |
|Concluzii …………….……………………………………………                                   |87   |
|Bibliografie………………………………………………………..                                 |89   |
|Anexă …………………………………………………………...                                     |91   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu